Do Strojíren a staveb Třinec zamíří studenti z Polska

Společnost Strojírny a stavby Třinec (SaS) bude mít svou patronátní třídu v nedalekém polském Těšíně. Konrétně ve škole Zespół Szkół Technicznych im. Płk Gwidona Langera w Cieszynie (ZST), která čítá téměř 700 žáků.

U příležitosti podpisu smlouvy o partnerství došlo i k odhalení pamětní tabule. Foto: mc

V pondělí 13. března podepsaly obě strany smlouvu o spolupráci. SaS budou mít patronát nad třídou budoucích elektrikářů, a to v teoretické přípravě i praxi, která bude probíhat v dílnách třinecké firmy. Projekt se rozjede s příchodem nového školního roku.

„Máme zájem o nové technicky vzdělané pracovníky, kteří se chtějí podílet na rozvoji strojíren, celé skupiny TŽ–MS a troufám si říci i regionu. Pro mě osobně i pro celou firmu je velkou ctí, že naše spolupráce s polským partnerem nabírá konkrétní obrysy. Za to chci všem účastníkům projektu mnohokrát poděkovat,“ uvedl Marian Czyž, ředitel Strojíren a staveb Třinec.

Pondělní slavnostní podepsání smlouvy bylo vyvrcholením ročních příprav, v rámci kterých vznikal mimo jiné výukový program oboru elektrikář. Ten spolu s pedagogy tvořili právě odborníci ze SaS.

„Spolupracujeme s více než třiceti lokálními firmami, ve kterých mohou naši žáci získávat nové zkušenosti. Dnešek je však výjimečný. Začíná nová etapa vzdělávání bez hranic a bez jazykových bariér. Naši žáci se učí česky v rámci výuky technického jazyka. Věřím, že je to velká šance pro příští generace, doufám, že se jí budou umět dobře chopit,“ podotkla ředitelka školy Bożena Cholewa.

Pondělní akce v aule těšínské školy ZST se zúčastnila mimo jiné generální konzulka Polské republiky Izabella Wołłejko Chwastowicz, Bogdan Kasperek z Euroregionu Těšínské Slezsko, starostky Těšína a Třince, zástupci těšínského okresu, vysokých škol i jiných vzdělávacích institucí.

Další zprávy z regionu