Dobrovolně pomáhat mohou i zaměstnanci hutě

Třinecké železárny umožní svým zaměstnancům vyrazit na pomoc lidem na jižní Moravě. Dobrovolníci, kteří chtějí přiložit ruku k dílu při odklízení následků tornáda a podpořit tak rodiny, jimž živel vzal střechu nad hlavou, mohou vyrazit.

Mezi prvními pomocníky z regionu byli hasiči našeho regionu. Foto: archiv TH

Nemusí přitom čerpat vlastní dovolenou. Huť jim udělí takzvané dobrovolnické volno, které jim i proplatí v plné výši mzdy.

„Kolegům umožníme vyjet do postižených oblastí v rozsahu tří až šesti dnů a dáme jim takzvané dobrovolnické volno. Za to poskytneme zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 100 %,“ upřesňuje vedoucí odboru Personální práce a odměňování Radomír Raszka.

Upřesňuje, že zaměstnanec se nejdřív musí domluvit na svém pracovišti s nadřízeným na termínu i rozsahu dnů. Pokud volno dostane, může s podepsanou dohodou o dobrovolnické pomoci vyrazit tam, kde si sám domluví buď s obcí, či neziskovou organizací, která ve vesnicích na Moravě působí.

V každém případě však musí zaměstnanec následně doložit potvrzení obecního úřadu nebo právnické osoby (spolku, nadace), které pomoc na místě koordinují.

Další zprávy z regionu