Dobrovolníci osadí Gutské peklo

Řádně do těla si dají účastníci Dobrovolnického dne 2023 z řad zaměstnanců Třineckých železáren. I letos se totiž vrhnou na sázení původních druhů stromů a obnovu pestrosti lesa. Sázet budou výhradně chybějící druhy dřevin s cenným beskydským genetickým původem.

Čekají na ně strmé severní svahy Javorového vrchu v přírodní rezervaci Gutské peklo. Do hor vyrazí v pátek 20. října.

Výzvu přijala i ředitelka pro personalistku a vnější vztahy Kateřina Nogolová. „Nebojím se žádné práce, takže to snad svedu i s krumpáčem,“ směje se. Nápad s výsadbou stromů se jí zamlouvá. „Jak jsem zjistila, aktivity na ochranu přírody a krajiny železárny podporují dlouhodobě. Je dobře se zapojit i do výsadby zeleně, která Třinec obklopuje,“ míní.

Výsadba tisíců stromů ročně je součástí dobrovolné dohody, kterou huť podepsala s Moravskoslezským krajem, a je jednou z řady činností, jimiž se firma snaží zlepšit životní prostředí ve svém bezprostředním okolí.

Zaměstnanci, kteří dobrovolně vymění své běžné pracovní nástroje za krumpáč a lopatu, se mohou hlásit e-mailem nebo telefonicky, a to nejpozději do 13. října. Buď e-mailem na renata.polokova@trz.cz textem přihlášky ve znění: Přihlašuji se v rámci firemního dobrovolnictví TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., na „Dobrovolnický den 2023“ (+ jméno a příjmení, osobní číslo a organizační zkratka, společnost či odborný útvar, telefonní a e-mailový kontakt).

Dobrovolnického dne se letos může účastnit maximálně 30 zaměstnanců. Ku pomoci jim budou také studenti místních středních škol.

„Přihlášeným dobrovolníkům poskytneme pracovní volno s náhradou mzdy. Uvolnění pro tento den je podmíněno souhlasem vedoucího příslušného odborného útvaru či provozu, a to na formuláři dovolenka-propustka s vyznačením Dobrovolnický den 2023,“ upřesňuje personální ředitelka.

Zaměstnanci dceřiných společností se sídlem v areálu TŽ se mohou do zapojit také, avšak za předpokladu předchozího souhlasu ředitele firmy s jejich uvolněním.

Další zprávy z regionu