Dodržovat opatření se vyplatilo

Vážení a milí kolegové,
nastal čas shrnout události posledních týdnů či měsíců, poznamenaných pandemií čínské chřipky. Nerad bych jásal předčasně, ale myslím, že jsme to zvládli. Z pohledu zdravotního je nejhorší období, věřím, za námi.

Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren

V areálu huti v Třinci jsme od března zaznamenali 8 případů onemocnění. Děkuji všem, kteří respektovali nařízenou karanténu, i těm, kteří se podíleli na dezinfekci pracovišť. Věřím, že díky včasným opatřením a tomu, že jsme je všichni dodržovali a dodržujeme, se nemoc nerozšířila mezi ostatní kolegy.

Ostatně už z prvních výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že hodnotíte nastavená nařízení jako včasná, vhodná a účinná. Je to nejčastější odpověď na otázku týkající se zaváděných pravidel. Chválíte dostatečnou informovanost, perfektně zvládnutou situaci.

Kritika směřuje k tomu, že včas nebyla dezinfekce a roušky. Nedostatek roušek byl však celostátní problém. Nepovažuji to proto za projev selhání fabriky. Naopak chválím, že jsme se my všichni dokázali postarat sami a roušky si pořídili ve vlastní režii.

Mnozí z vás děkovali za možnost využít Nepřítomnost covid-19 a práci z domova, děkovali jste i za plošnou dezinfekci i za to, že jsme zachovali výrobu v době, kdy jiné firmy propouštěly své zaměstnance. Velmi mě také potěšilo vaše poděkování za to, že jste se ve fabrice během pandemie cítili bezpečně.

Za největší přínos mnozí z vás považujete rozvolnění docházky do společných prostor a umožnění flexibilního nástupu na směnu a odchody z ní. Řada z vás se přimlouvá za to, aby tato možnost zůstala zachována. Ujišťuji vás, že o této možnosti diskutujeme a zvažujeme všechna pro i proti. O finálním rozhodnutí budete informováni o letních prázdninách.

K dalším otázkám dotazníkového šetření angažovanosti, který již vyplnilo přes 1100 respondentů, se ještě na těchto stránkách vrátíme. Dotazník je otevřený do konce června. Vaše názory jsou pro nás důležité, ať už si myslíte cokoli.

Zdraví je to podstatné, co s ohledem na nemoc covid-19 řešíme. Nabádám proto stále k opatrnosti. Věnujme, prosím, stále pozornost zvýšené hygieně, pokud se necítíme dobře, neriskujme, raději včas navštivme lékaře a neohrožujme ostatní kolegy. Příští týden se otevřou jídelny, a to se sníženou kapacitou strávníků. Ti z vás, kteří mají možnost si jídlo objednat s sebou a sníst v klidu své kanceláře, nezůstávejte v jídelně a nechte prostor pro ty, kteří tuto možnost nemají. Prosím vás o ohleduplnost.

Druhou stránkou věci je dopad pandemie na trh a na odbyt našich výrobků. Mnozí z vás už zaznamenali, že jsme ve výrobě s ohledem na snižující se poptávku některých výrobků přibrzdili. Počet taveb jsme snížili tak, abychom pokryli očekávaný nižší objem zakázek.

Podle obchodníků se situace na trhu nevyvíjí dobře. Buďme však optimističtí, situace se určitě obrátí k lepšímu. Ekonomicky jsou však dopady znát už nyní, což se projeví v konečném hospodaření firmy. Tím se budeme v nejbližších týdnech intenzivně zabývat, budeme přehodnocovat plánované investice, opravy a všechny ostatní náklady. V šetrném režimu lze těžké období ustát. Skupina TŽ-MS je silná, nepochybuji o tom, že to zvládneme.

Zachovejme si optimismus, abychom nastávající těžší období ustáli. Přeji nám všem ocelové zdraví a železné nervy.

Další zprávy z regionu