Domečky pro hmyzí opylovače získá sedm školek

Třinecké železárny v letošním roce pomáhají opylovačům. Do sedmi školek regionu darují hmyzí domky, díky nimž se daří zabydlování včelek samotářek či čmeláků. Výroby se ujali žáci Střední odborné školy Třineckých železáren.

Děti mateřské školy na Kanadě si prohlíží novinku na zahradě. Foto: Jiří Wawrzacz

„Každý rok se snažíme najít živočišný druh, na jehož ochranu se zaměříme. Letos jsme svou pozornost obrátili k hmyzím opylovačům, kteří jsou v přírodě velmi důležití pro rozmnožování rostlin a vlivem lidské činnosti jich v krajině ubývá,“ vysvětluje Radim Klimša, vedoucí odboru životního prostředí třinecké hutě.

Různé druhy hmyzích domečků směřují v těchto dnech do zahrad mateřských školek v regionu, například v Třinci, Písku či Nýdku. Na louku revitalizované bývalé skládky odpadů Neboranka pracovníci hutě umístí také speciální budky pro čmeláky, jejichž ochrana se dostává do popředí pozornosti ochránců přírody.

Čmeláci i včelky samotářky patří k mírumilovným tvorům a do zahrad školek jsou proto vhodné. Jejich úloha v oblasti opylení rostlin je stejně důležitá jako u včel medonosných. „Věříme, že pozorování těchto druhů hmyzu bude pro děti zajímavé a pomůže budování vztahu k přírodě i počátku chápání přírodních pochodů a zákonitostí,“ říká ředitel pro personalistiku a vnější vztahy TŽ Ivo Žižka.

Školky spolu s dřevěnými domky získají také speciálně pro tento účel vytvořenou omalovánku s vysvětlením, proč jsou hmyzí opylovači v krajině i zahradách nepostradatelní.

„Věříme, že pozorování těchto druhů hmyzu bude pro děti zajímavé a pomůže budování vztahu k přírodě.“ Ivo Žižka

Opylovací činnost včelstva je bezpochyby nejdůležitějším včelím produktem. Hmyzosnubné rostliny jsou na opylení hmyzem přímo závislé – bez něj by nedošlo k produkci semen, nutných pro rozmnožování rostlin. V našich podmínkách je asi 20 % rostlinných druhů větrosnubných, zbývajících 80 % opylovává hmyz.

Péče o životní prostředí je nedílnou součástí systému řízení Třineckých železáren. Dlouhodobě se hutní podnik snaží řadou aktivit snižovat negativní dopady na přírodu, zejména v oblasti čistoty ovzduší a vod investicemi do technologií, pravidelným úklidem okolí fabriky, výsadbou zeleně i podporou biodiverzity v přírodě.

Další zprávy z regionu