Doprava brzy zhoustne, pozor na bezpečnost

Oprava mostu přes Tyrku uzavře na čtyři měsíce Závodní ulici. Přinese to řadu náročných situací na samotném provizorním přejezdu, ale také a zejména v samotném areálu Třineckých železáren.

Řidiči by měli dbát opatrnosti. Foto: mc

„Očekáváme zvýšený pohyb cyklistů, proto je důležité být ještě více opatrný. Zvýšená pozornost a ohleduplnost bude nyní nutná,“ podotýká představitel BOZ v huti Zdeněk Gorecki. Dodává, že cyklista bude muset dokonale zvládnout jízdu v hustém provozu, což jsou zejména okamžiky střídání směn, řešení možných překážek na komunikacích, přejíždění přes železniční přejezdy, z nichž některé jsou vedeny šikmo přes silnici, i možný výskyt poškození vozovky. „Jedině dodržováním dopravních předpisů, zvýšenou pozorností a vzájemnou ohleduplností dojedeme na směnu i zpět domů bezpečně,“ uzavírá Zdeněk Gorecki.

Autobusová doprava do TŽ po dobu uzávěry Závodní ulice

Po dobu dopravní uzavírky ulice Závodní jsou vytvořeny výlukové jízdní řády (dále jen JŘ), které jsou odchylné oproti současně platným JŘ.

Jízdní řád vnitropodnikové dopravy TŽ platný po dobu uzávěry Závodní ulice naleznete v naší fotogalerii.

Na zastávku Třinec, aut. st. pod Kanadou budou z autobusového stanoviště v Třinci zajíždět vybrané spoje městské a příměstské dopravy, které budou vedeny po objízdné trase přes kanadský les.

Spoje městské dopravy budou navíc zastavovat v obou směrech na autobusové zastávce Třinec, Oldřichovice na Tyrské, kde bude umožněn přestup na spoje dalších linek.

Spoje linky č. 735 z Havířova budou vedeny odklonem ze zastávky Třinec, Konská, PZ u mostu přes areál TŽ na zastávku Třinec, aut. st. pod Kanadou.

Uvnitř areálu budou tyto spoje v obou směrech zastavovat na zastávkách Válcovna C-D (u sociální budovy válcovny C), Refrasil a T-Print.

Spoje linek č. 769, 771, 772, 781, 783, 784, 786 a 787, které dnes ze zastávky Třinec, aut. st. pod Kanadou projíždějí areálem TŽ jako vnitropodniková doprava na zastávku Válcovna C-D, budou vedeny odklonem po ulici Nádražní a Těšínská do náhradní zastávky Třinec, Konská, PZ u mostu, která bude za odbočením k průmyslové zóně. Tyto spoje budou dále pokračovat jako vnitropodniková doprava přes areál železáren dle jízdního řádu do prostoru parkoviště váhy na hlavní bráně, kde svou jízdu ukončí.

Nástup do autobusů u silniční váhy hlavní brána v opačném směru bude umožněn na nově vyznačené zastávce umístěné na chodníku v protisměru u budovy OS KOVO.

Spoje ve směru do TŽ navíc budou zastavovat také na zastávce Třinec, žel. st. (pouze pro výstup).

V aplikaci 3nec v mobilu a na webových stránkách města Třince zde, jsou zveřejněné informace o objízdných trasách a jízdních řádech městské a příměstské autobusové dopravy:

Jednotlivé jízdní řády jsou dále uvedeny na: https://www.kodis.czhttps://www.idos.cz , kde je možné také vyhledat konkrétní spoj.

 

 

 

 

Další zprávy z regionu