Flóra v areálu fabriky botaniky zajímá

Botanici David Hlisnikovský a Bohumil Trávníček z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se do areálu Třineckých železáren pravidelně vracejí. Zajímají se o druhy místní flóry, především o pupalku.

Největší pozornost botanici věnovali pupalkám dvouletým. Foto: pmj

„V lokalitách, které jsme loni navštívili, jsme narazili na různé druhy rostlin. Kolem dvaceti námi zaznamenaných druhů patří mezi invazivně nebezpečné. Systematicky likvidovat doporučujeme mezi jinými javor jasanolistý, křídlatky, topol kanadský, zlatobýl kanadský a obrovský. Mimo solitérní dřeviny také trnovník akát,” upřesňuje David Hlisnikovský.

Nejatraktivnější biotopy botanici spatřili v severovýchodním území areálu, v místech někdejších deponií rudných hlín, současné železniční vlečky, okolí čističky odpadních vod, deponií okují a uhelných skladů.

Pestřejší biotopy zaznamenali rovněž na struskové haldě jižně od železáren, v místech, kde neprobíhá řízená rekultivace či jiné intenzivní práce. Obohatily je především nálezy 21 ohrožených (nikoli zákonem chráněných) druhů, a také vzácných nepůvodních druhů.

„Na základě našeho loňského výzkumu jsme loni sepsali a charakterizovali celkem 265 druhů flóry, což ale neodráží kompletní přehled druhů, které rostou v areálu hutě,“ uzavírá botanik.

Další zprávy z regionu