Heczko: Bezpečnost je ve fabrice vždy zajištěna

S vedoucím oddělení požárního dozoru Hasičského záchranného sboru Třineckých železáren (TŽ) Markem Heczkem jsme hovořili o bezpečnostních opatřeních souvisejících s nemocí covid-19. Zeptali jsme se mimo jiné na vliv těchto opatření na každodenní práci hasičů a jejich přístup k prostorové dezinfekci v huti.

Dezinfekci společných prostor provádí ve fabrice železárenští hasiči.

Čím a jak často provádíte prostorovou dezinfekci fabriky?
Podobně jako odbor Zabezpečení údržeb TŽ či společnost Enviform se v rámci dezinfekce firmy zaměřujeme na sociální zařízení, kanceláře a šatny. Dezinfekci aplikujeme pomocí přístroje, který vytváří aerosol s antibakteriálními a antivirovými účinky. Účinnost této dezinfekce je až 21 dnů, proto do terénu vyrážíme v třítýdenních intervalech, dle požadavků vybraných provozů a útvarů.

Je to pro vás novinka?
Před propuknutím první vlny pandemie jsme dezinfekci nedělali, proto je to pro nás novinka. Všichni zaměstnanci HZS byli proškoleni externí firmou, která nám také dodala speciální zařízení pro provádění prostorové dezinfekce a od níž nyní nakupujeme dezinfekční prostředek.

Jak dezinfekce probíhá?
V době aplikace dezinfekce nesmí být v místnosti žádná osoba bez ochranných prostředků. Naši zaměstnanci proto používají doporučené ochranné prostředky – kombinézu, rukavice, brýle a respirátor. Po hodině se může místnost plně využívat.

Jak to zvládáte po organizační stránce?
Na každé směně máme deset zaměstnanců. Jejich minimální počet je sedm. V případě, kdy máme plnou obsazenost, dva pracovníci mohou provádět dezinfekci v rámci směny. Pokud je na směně minimální stav hasičů, směny provádí dezinfekci mimo svůj směnový cyklus v rámci náhradního volna nebo přesčasů.

A co v případě, kdy vám někdo zavolá, že má na pracovišti podezřelého na onemocnění covid-19?
Tato událost je klasifikována jako výjezd jednotky k mimořádné události. V případě vzniku další mimořádné události, v době, kdy jednotka provádí dezinfekci, přijíždí na pomoc potřebné složky integrovaného záchranného systému. Bezpečnost podniku je vždy zabezpečena.

Jak situace změnila vaši práci?
Nejenže jsme byli voláni na pracoviště, kde se pohybovali zaměstnanci s podezřením na onemocnění covid-19, ale náš dispečink sloužil jako informační středisko pro TŽ, jak postupovat v případě výskytu podezřelé osoby s nemocí covid-19 na pracovišti.
Kluci musí být více opatrní. Musí dodržovat všechna bezpečnostní opatření vydaná pro minimalizaci možnosti nákazy během jednotlivých zásahů. Dále jsme omezili kontakt mezi pracovníky jednotlivých směn, snažíme se, aby se na pracovišti nepotkávali zaměstnanci denní směny se směnovým cyklem a zaměstnanci směnového cyklu mají stanoven postup při předáváni směny. Chceme se tak vyhnout plošné karanténě. Omezili jsme i aktivity mimo areál zbrojnice. Výcvik jednotky probíhá pouze v areálu HZS.

Řídíte se směrnicemi TŽ, či podléháte i jiným?
Ano, jako všichni zaměstnanci se i my řídíme pokyny vydanými TŽ, které reflektují pokyny krajské hygienické stanice v návaznosti řešení epidemie covid-19.

Další zprávy z regionu