Hladinoměry z Dobré uspěly ve světě

Společnost VÚHŽ z Dobré se svými produkty uspěla ve světě. Dceřiná firma Třineckých železáren v současné době dodala hladinoměry (neboli snímače) italské společnosti Danieli, která staví kontilití v čínské ocelárně SGJT.

Kontilití v Třineckých železárnách. Ilustrační foto

„Hladinoměry jsou schopny kvalitně regulovat hladinu oceli i při vysokých rychlostech nad 5 metrů za minutu na nové tenké bramě v čínské ocelárně,“ vysvětluje Jan Roháč z divize Automatizace VÚHŽ.

Moderní ocelárny používají k odlévání oceli dnes takzvané kontilití, které je oproti tradičnímu odlévání oceli do ingotů rychlejší a energeticky méně náročné. Tekutá ocel se lije do svislého, vodou chlazeného krystalizátoru, kde tuhne. Pod krystalizátorem v pásmu sekundárního chlazení tuhne také střed takzvaného kontislitku. Ten se ze svislé polohy ohýbá do vodorovné a pak se řeže na požadované délky.

„Jde o další klíčový segment naší nabídky hladinoměrů. Jde totiž o velmi efektivní způsob výroby tenkých plechů, a dá se tedy očekávat jeho velký rozvoj.“Jan Roháč, divize Automatizace VÚHŽ

Produktem kontilití je ocel rovnoměrných vlastností, přičemž tato technologie zároveň omezuje objem odpadu. Z kontilití vycházejí základní tvary, které lze již přímo používat jako vstupní polotovar ve válcovnách. Základními produkty kontilití jsou bramy (široké kvádry používané k následnému válcování plechů) a sochory nebo bloky, které mají čtyřúhelníkový nebo kulatý průřez. Z nich se pak válcují dlouhé výrobky nebo trubky.

„Počet tenkých bram na světě tvoří sice méně než desetinu standardních, ale z hlediska důležitosti jde o další klíčový segment naší nabídky hladinoměrů. Jde totiž o velmi efektivní způsob výroby tenkých plechů, a dá se tedy očekávat jeho velký rozvoj,“ míní Jan Roháč.

Divize Automatizace VÚHŽ se zabývá výzkumem, výrobou, uváděním do provozu a servisem elektromagnetických hladinoměrů pro kontilití téměř 35 let. Od počátku devadesátých let byly první VÚHŽ hladinoměry pro bloky v Podbrezové a Třineckých železárnách. Na export směřovaly první snímače v roce 1995 a dnes využívají hutě z celého světa stovky hladinoměrů z Dobré.

Klíčová byla instalace v roce 1997 v tehdejší Nové huti na bramovém kontilití postaveném VAI Linz – dnes Primetals. „Tehdy poprvé si světově špičková firma dodávající kontilití ověřila, že se svým „know-how“ regulace hladiny a naším hladinoměrem díky jeho jedinečnému uspořádání lze dosáhnout nejlepší povrchové kvality kontislitku. A tak se stalo, že v průběhu dalších 20 let se hladinoměr VÚHŽ stává uznávaným světovým standardem a podle počtu osazených licích proudů lze usoudit, že téměř třetina tlustých ocelových plechů na světě se dnes odlévá pomocí našich hladinoměrů,“ dodává Jan Roháč.

Společnost VÚHŽ se zaměřuje na automatizaci ocelářských procesů, výrobu speciálních válcovaných profilů, odstředivě litých odlitků a malosériových zařízení pro slévárenské a ocelárenské provozy, obrábění kovů a povlakování. Má také vlastní akreditované laboratoře a zkušebny. Společnost dnes vyváží více než šedesát procent své produkce a výrobky směřují například do Rakouska, Německa, Itálie, Belgie, Slovenska, Indie, Číny nebo USA. Zaměstnává přibližně 300 lidí.

Další zprávy z regionu