Huť pracuje na snížení hluku u řady zařízení

Třinecké železárny zatím investovaly do protihlukových opatření bezmála 14 milionů korun. Další investice začne letos v říjnu. Tišší o desítky decibelů je díky tomu od roku 2018 odprášení na aglomeraci i ocelárně.

Odhlučnění ventilátorů na aglomeraci.

„Postupujeme podle hlukové studie, kterou jsme si nechali zpracovat v roce 2017, a která definovala největší zdroje hluku. Po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě postupně odhlučňujeme jednotlivá zařízení, abychom snížili hlukovou zátěž,“ vysvětluje výrobní ředitel Česlav Marek.

Podle něj většina zdrojů nepříjemných do okolí se šířících zvuků pochází ze zařízení, které zajišťují čistotu ovzduší a souvisí s odprášením největších zařízení.
„Díky novým zařízením odprášení se od roku 2015 snížil objem prachu o téměř 75 %. Zařízení však přineslo negativní efekty ve zvýšení hlučnosti provozu ventilátorů a zvýšení nákladů na elektrickou energii,“ vysvětluje Česlav Marek s tím, že proto se hlukovou zátěž snaží firma řešit.

To je také případ již dokončených investic na aglomeraci a kyslíkové konvertorové ocelárně, kde došlo k významnému ztlumení hluku. „V obou případech jsme instalovali tlumič hluku do potrubí za ventilátorem. Na kyslíkové konvertorové ocelárně jsme nad rámec protihlukových opatření navrhovaných v hlukové studii izolovali ventilátor včetně přechodových částí. V roce 2019 jsme také odhlučnili výdech páry na střeše haly ocelárny,“ vysvětluje Alena Maroszová z odboru Rozvoj a investice.

V říjnu začne další etapa odhlučnění výdechu ventilátoru na aglomeraci. Jde o odhlučnění dvou ventilátorů odsávání prachu včetně pohonů. Další investice huť chystá na vysokých pecích a ocelárně. Letos se investovaná částka vyšplhá na další 3 miliony korun.

U každé nové investice v huti se dnes důsledně posuzuje její hlukový dopad a v případě potřeby jsou vyžadována protihluková opatření. K projektové dokumentaci vydává v rámci stavebního řízení své stanovisko z pohledu vlivu záměru na hlukové poměry i krajská hygienická stanice.

Další zprávy z regionu