Huť získává celý podíl u výrobce žáruvzdorných materiálů

Třinecké železárny s platností od 10. 8. 2018 navyšují vlastnický podíl ve společnosti Refrasil, s.r.o., který je jedním z nejvýznamnějších výrobců žáruvzdorných materiálů v České republice. Od dvou vlastníků odkoupí zbývajících 49 % hodnoty společnosti, čímž se stanou 100 % vlastníkem. 

K podpisu dokumentů došlo dnes v poledne.

Podpisem smlouvy akt převzetí vlastnických práv stvrdily všechny strany transakce dnes v pravé poledne. „Výroba žárovzdorných materiálů je už od poloviny 19. století neodmyslitelně spjata s výrobou surového železa v Třinci. Žáruvzdorné materiály mají vliv nejen na naše výrobní náklady, ale zejména na kvalitu naší produkce. Zařazení firmy plně do skupiny je proto racionálním krokem,“ komentoval převzetí společnosti Refrasil generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

První žárovzdorné výrobky byly určeny pro vyzdívku vysoké pece a agregátů ve slévárně a smaltovně, časem se produkce rozšířila i pro výrobní zařízení na koksovně, ocelárny i válcovny. Firma Refrasil vznikla v roce 1993 procesem restrukturalizace Třineckých železáren. Od té doby získala přední pozici v tomto segmentu v České republice i v Evropě, kde firma neustále rozšiřuje portfolio zákazníků.

Společnost Refrasil v roce 2017 utržila 381 milionů korun a dosáhla zisku 23 milionů korun. Objem výroby přesáhl 21 kilotun produkce šamotových, vysocehlinitých a ostatních tvárnic, žárobetonových prefabrikátů a netvarových výrobků.

Výrobní procesy ve firmě jsou z větší části plně automatizované, firma využívá moderní automatizované linky. Produkty směřují do hutního průmyslu, používají se také v keramickém i chemickém průmyslu, stavebnictví, sklářství či slévárenství. Téměř 30 procent produkce směřuje na export.

Další zprávy z regionu