Jan Czudek: Přistupujeme k opatřením proti šíření nákazy zodpovědně

Nepodléhat panice, ale maximálně dodržovat nařízení bezpečnostní rady státu. Takový postoj klade na srdce všem zaměstnancům Třineckých železáren a dceřiných firem v areálu fabriky generální ředitel hutě Jan Czudek.

Každý z nás má nyní zodpovědnost za to, aby se podařilo nekontrolovatelnému šíření viru zabránit.

Jaká opatření proti šíření koronaviru učinily Třinecké železárny?
Veškerá zaváděná opatření prakticky kopírují nařízení Vlády ČR. Proto doporučujeme zaměstnancům, aby sledovali tato nařízení a dodržovali stanovená pravidla. Jelikož se situace neustále vyvíjí, nařízení se zpřísňují, rozšiřuje se počet rizikových zemí a podobně, je důležité zůstat v obraze. Nejlépe prostřednictvím stránek vlády mimo jiné na webové adrese https://koronavirus.mzcr.cz/

Co když se zaměstnanec nebude cítit dobře, případně bude mít zvýšenou teplotu?
V tomto případě je mu zakázán vstup do všech areálů Třineckých železáren (TŽ). Platí to pro všechny, kteří mají tělesnou teplotu 37,5 stupně Celsia nebo vyšší. O této skutečnosti je zaměstnanec povinen neprodleně informovat svého přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance, a to telefonicky popřípadě jiným okamžitým vzdáleným způsobem. Je to kvůli bezpečnosti ostatních lidí. Musíme být v tomto ohledu nekompromisní. Znovu zdůrazňuji, kdokoli se zvýšenou teplotou má zákaz vstupu do areálu TŽ.

Jaká opatření platí pro kamiony, které vjíždí do areálu?
Zajišťujeme bezkontaktní měření teploty řidičů kamionů vjíždějících do areálů hutě a na pracoviště mimo tyto areály, jakož i namátkové bezkontaktní měření teploty jiných osob, vstupujících firmy. Pokud mají zvýšenou teplotu nad 37,5 stupně Celsia, není jim povolen vstup.

Máme v železárnách pro zaměstnance, kteří je potřebují, dostatek ochranných pomůcek?
V současné době je v České republice zoufalý nedostatek veškerých desinfekčních prostředků i příslušných roušek. Prioritně se zásobují zdravotnická zařízení a záchranné složky.
Máme v železárnách pro zaměstnance dostatek ochranných pomůcek?
V současné době je v České republice zoufalý nedostatek veškerých desinfekčních prostředků i příslušných roušek. Prioritně se zásobují zdravotnické zařízení a záchranné složky.
Do té doby se snažíme maximálně udržet zásoby tak, aby byli rouškou vybaveni především ti, kteří mohou představovat riziko. Řidiče kamionů vybavujeme bezpečnostními rouškami, pokud jimi sami vybaveni nejsou. A to včetně odloučených provozů.

V návaznosti na doporučení Ministerstva vnitra ČR prosíme, aby na jednotlivých provozech dle uvážení zaměstnanci používali z ohleduplnosti vůči svým kolegům roušku či náhradu za roušku. Zakryjte si, prosím, ústa a nos jakýmkoli prostředkem, například šátkem, tunelem či šálou.
S desinfekcí ve spolupráci s firmou Enviform hledáme varianty zásobování a vybavení exponovaných pracovišť, jako jsou odpočívárny, umývárny, toalety. Provozy vybavujeme antibakteriálními mýdly. Úklidové firmy nyní desinfikují exponovaná místa, například kliky, splachovadla či vodovodní baterie.
Doufáme, že pracovníci jsou si vědomi vlastní ochrany a prostředky nekradou domů. Jde o hrubé porušení pracovní kázně s příslušnými negativními následky. Pokud někoho na bráně zachytí s desinfekčním prostředkem, bude okamžitě propuštěn.

Jaká pravidla nyní platí pro zaměstnance?
Snažíme se aktuálně s cílem snížit nebezpečí šíření infekce omezit pohyb zaměstnanců ve firmě, ať už formou dovolené nebo práce z domu. Omezili jsme kontaktní porady a přenos informací probíhá přes email a telefon, případně videokonferencí. Jsou také zrušena veškerá školení a preventivní prohlídky.
Každý den situaci mapujeme a vedoucí provozů se snaží s případným nárůstem poprat. Zatím jde o jednotlivce. Podle posledních dat (16. 3. pozn. red.) je doma v souvislosti s opatřeními pro zabránění šíření infekce přibližně 120 zaměstnanců, a to v režimu takzvaného ošetřovného, karantény či práce z domova.

Co když se zaměstnanci v areálu TŽ setkají s člověkem, který jeví známky onemocnění nebo se setkal s osobou, u níž je podezření na nemoc Covid-19?
Měl by neprodleně informovat nadřízeného, a ten to oznámí Hasičskému záchrannému sboru TŽ na telefonní číslo 150 z pevné linky TŽ nebo 558 533 333 z mobilního telefonu. U pracovišť mimo území Třince platí nahlášení příslušné krajské hygienické stanici.

Když se někdo vrací ze zahraničí, jaký má zvolit postup?
Musí postupovat v souladu s nařízením vlády.

Bude nějak omezena výroba?
Děláme vše pro to, aby byla výroba byla zachována v plánovaném objemu a vše se obešlo bez negativních důsledků na zaměstnance. Dodávky surovin máme zajištěny a přichází v dohodnutých objemech. Co se týče odbytu, dílčí potíže vzhledem k opatřením na hranicích a zpožďování zejména v kamionové dopravy řešíme dle možností. V případě, že některý zákazník nemůže odebrat vyrobený materiál, řešíme operativně výrobu na sklad. Posuzujeme i schopnost splácet případné závazky.

Jelikož se situace mění z hodiny na hodinu, aktuální informace o dopadech a změnách v souvislosti s bezpečím zaměstnanců budeme v příštích dnech sdělovat prostřednictvím interních komunikačních nástrojů, přes vedoucí zaměstnance a také prostřednictvím eHutníku. Připravujeme také možnost zasílání informací prostřednictvím sms nebo soukromých emailů pro zájemce z řad našich zaměstnanců.

Další zprávy z regionu