Jednali o transformaci železáren

V pořadí již třetí letošní návštěva ministrů v třinecké huti se věnovala aktuálnímu tématu dekarbonizace. Předsedové představenstev Moravia Steel a Třineckých železáren Petr Popelář a Roman Heide přivítali ministra financí Zbyňka Stanjuru a ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Ministři financí a životního prostředí se setkali s vrcholným vedením společnosti. Foto: pmj

Klíčovým tématem diskuse bylo představení ambiciózních plánů k dosažení uhlíkové neutrality při výrobě oceli.

„Představili jsme náš plán modernizace výroby oceli prostřednictvím výstavby technologie elektrické obloukové pece včetně predikce zaměstnanosti a skladby výrobků. Zároveň jsme nastínili další strategické investice v časovém rámci prakticky až do roku 2050,“ shrnul generální ředitel hutě Roman Heide.

S ministry hovořili také o možnostech podpory státu například prostřednictvím Modernizačního fondu. „Nastínili jsme odhad výše nákladů s tím, že v okolních státech je podpora transformace u našich konkurentů podstatně vyšší než dotace v České republice,“ podotkl generální ředitel.

Jednání se účastnili také představitelé Moravskoslezského kraje a statutárního města Třince.

„Během setkání jsme probírali možnosti podpory projektů. Tedy konkrétně projekty potřebné pro udržení konkurenceschopnosti Třineckých železáren a udržitelnosti regionu i města. Zároveň jsme hovořili o připravovaném projektu CirkAreny, aby zde našli uplatnění nadaní mladí lidé,“ upřesnila primátorka Věra Palkovská.

Součástí prezentace pak bylo i nastartování ekologizace výroby energie v dceřiné společnosti Energetika Třinec, která se mimo jiné chystá na výstavbu nového paroplynového kotle. Cílem je úspora emisí CO2 a rozvoj dalších služeb.

Další zprávy z regionu