Jsme na dobré cestě, opatrnost je ale stále nutná

Vážení kolegové, příští týden začne první vlna uvolňování opatření proti šíření nemoci covid-19 v Třineckých železárnách. Rozhodli jsme se s opatrností následovat vládní kroky dle doporučení epidemiologů.

Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren

Od pondělí 11. května se postupně vrátíme do zaběhnutého režimu. Využít čerpání takzvané Nepřítomnosti covid-19 bude možné prozatím do 17. května. Nutná provozní a profesní školení na pracovištích už je možné absolvovat v počtu maximálně deseti osob, kurzy a školení mimo areál firmy budeme povolovat postupně od 25. května.

Zatím jsme odložili rozhodnutí o výdeji teplé stravy v areálu v závodních jídelnách a kantýnách. Domnívám se, že s ohledem na počet strávníků zatím nedokážeme zabránit blízkému kontaktu a shlukování většího množství lidí. Pozitivní na tomto faktu shledávám pouze to, že jsme potěšili vytrvalé kritiky závodního stravování, kteří si zřejmě oddychli, že si mohou nosit jídlo z domova. Ale chápu, že naopak mnohým teplé jídlo připravené lidmi z našich kuchyní velmi chybí. Mně osobně ano. Riskovat karanténu velkého počtu osob ale nehodlám.

„Všem vám, kteří jste pracovali a pracujete bez omezení, velice děkuji za váš přístup a zodpovědnost. Je především vaší zásluhou, že si vytváříme podmínky pro naši budoucí existenci.“Jan Czudek

Doposud se nám díky odpovědnému chování dařilo držet nákazu poměrně daleko od werku. Věřím, že i díky zavedeným opatřením. Dohromady se zatím nakazilo pět osob, z toho jeden z provozu v Ostravě. Dva jsou již opět zpátky v práci. Všem i jejich blízkým přeji brzký návrat do plné kondice.

V souvislosti s opatřeními se celková nepřítomnost v dubnu pohybovala okolo 25 % ze 7000 zaměstnanců, což je ve srovnání s ostatními firmami v ČR velmi slušné. Nejvíce lidí v dubnu čerpalo dovolenou (cca 700), na nemocenské jsme měli přibližně šest stovek zaměstnanců, což je o 20 % více než běžně. Ošetřovné na dítě čerpalo zhruba sto zaměstnanců, práci z domova realizovaly asi dvě stovky lidí, zhruba stejný počet využil nástroje Nepřítomnost covid-19.

Všem vám, kteří jste pracovali a pracujete bez omezení, velice děkuji za váš přístup a zodpovědnost. Je především vaší zásluhou, že si vytváříme podmínky pro naši budoucí existenci.

Jak sami vidíte, zásadní vliv na chod fabriky opatření neměla. Vzhledem k vývoji v Evropě a zpomalování ekonomiky, které bude mít dopad na nás všechny, se rozhodnutí pokračovat ve výrobě jeví jako správné. Připouštím, že ne všechna rozhodnutí v této komplikované době byla ta nejlepší. Sám jsem se občas nechal unést a z dnešního pohledu nereagoval vždy správně.

Další vývoj bude záležet na situaci v evropském průmyslu, ale také na naší vynalézavosti a schopnosti se přizpůsobit. Náročné období, jímž právě procházíme, považuji za příležitost k proměně zaběhnutých způsobů myšlení. Během těch několika málo týdnů se ukázalo, kdo z nás je férový hráč, kdo dokáže nezištně pomoci, když je to potřeba (lidem, přátelům, okolí), kdo umí přijít s dobrým nápadem, vylepšením. Krize nemilosrdně odhalila ty, kteří faulují, podvádí a nehrají v týmu, čekají, že se o všechno postarají druzí. Chceme-li ale, aby se někdo postaral o nás, musíme se i my starat o ostatní.

Berme toto období jako příležitost k zamyšlení, srovnání si priorit, jako možnost strávit více času se svou rodinou. Snažme se být ohleduplní k druhým a buďme pozitivní. Byl bych rád, aby se nám podařilo se zdravým rozumem i tuto krizi ustát a vyjít z ní silnější než dřív. Přeji všem pevné zdraví.

Další zprávy z regionu