Konference ZO OS KOVO TŽ

Bilance loňských aktivit, souhrn aktuálních priorit a dialog s vedením Třineckých železáren. To byly hlavní body výroční konference Základní organizace Odborového svazu KOVO Třineckých železáren (ZO OS KOVO TŽ), která proběhla minulé úterý v penzionu Beskydka v Dolní Lomné.

Mezi třinecké odboráře zavítali i představitelé odborových organizací, které ZO OS KOVO TŽ zastřešuje. Foto: mc

Opatření na ochranu ocelářství
„Během roku 2021 jsme čelili mnohým nepříjemným výzvám. Ať už to byla pandemie nemoci covid-19 či politická situace související s nesmyslným nátlakem Evropy na to, abychom mezi lety 2030–2050 dosáhli uhlíkové neutrality,“ řekl v úvodu Marcel Pielesz, předseda ZO OS KOVO TŽ. Ve svém vystoupení několikrát zdůraznil, jak důležitý je společný boj za budoucnost evropského průmyslu.

Současná energetická krize, vysoká míra inflace, nárůst cen emisních povolenek a vstupů a konflikt na Ukrajině nenechává odboráře klidnými. Proto se pravidelně účastní společných jednání na krajské, státní i evropské úrovni a podílejí se na společných deklaracích, rezolucích a na vzniku nových pracovních skupin při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

„Pokud česká vláda a Evropská komise nepřijmou opatření na ochranu ocelářství, hrozí nám katastrofa, která se dotkne obrovského počtu lidí nejen v oboru, ale i navazujících odvětvích. Evropskou ocel pak nahradí dovozy ze zemí mimo EU,“ zdůraznil předseda Marcel Pielesz a zmínil, že ve hře je i společná demonstrace odborů v Bruselu, kterou mohou organizační jednotky OS KOVO z Moravskoslezského kraje iniciovat v rámci evropské centrály odborů IndustrialAll.

Prioritou je kolektivní vyjednávání
Za největší prioritu odborové organizace označil Marcel Pielesz kolektivní vyjednávání. Kolektivní smlouva je dle jeho slov nejdůležitější normou ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel a bez vzájemného pochopení a dialogu lze dohody dosáhnout jen ztěží.
„Proto jsem rád, že v rámci působnosti naší základní organizace, kde zastřešujeme 18 společností, se dohodnout umíme,“ podotkl Pielesz. Za dlouhodobý cíl organizace označil vyjednání dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance vykonávající náročné profese.

Green Werk a aktuální výzvy
Mezi hosty konference nechyběl generální ředitel TŽ Jan Czudek, který mimo jiné komentoval hlavní pilíře integrovaného transformačního projektu Green Werk směřujícího ke snižování emisí CO2.

„Do konce tohoto desetiletí chceme emise CO2 snížit o 55 procent oproti roku 1990. Nejde nám však pouze o samotné snižování emisí, ale také o snižování spotřeby energií, využití odpadů a jejich cirkulaci,“ nastínil generální ředitel TŽ. Poukázal také na současnou emisní intenzitu oceli vyráběné v TŽ, která dosahuje úrovně 1,62 tuny CO2 na tunu oceli, což je pro výrobu železa a oceli tradiční rudnou cestou ve srovnání s jinými fabrikami velmi nízká hodnota.

Generální ředitel zhodnotil také výrobní výsledky hutě za minulý rok a shrnul aktuální výzvy, před nimiž fabrika stojí. „Současný vývoj ve světě přináší nejistotu, proto musíme udržet své trhy a konkurenceschopnost. Důležitá je také snaha o maximální úsporu nákladů. Musíme rovněž hledat způsob, jak nakoupit za co nejoptimálnější ceny. Z krizí jsme se vždy dostali, ale nebylo to zadarmo. Ani teď tomu bohužel nebude jinak. Je třeba zabezpečit fabriku na další roky a ustát enormní výdaje za energie, suroviny, Green Deal a jiné,“ řekl na závěr Jan Czudek.

Společně pro příští generace
Ján Moder, místopředseda dozorčích rad MS a TŽ, zúčastněné odboráře ubezpečil, že akcionáři mají soustavný zájem na rozvoji werku a na tom, aby naplnili misi TŽ „Společně pro příští generace“. „Chtěl bych se vrátit k vystoupení pana předsedy Pielesze, který nám přednesl podrobný rozbor ekonomické situace v Evropě a ČR.

Poukázal mimo jiné na přísná pravidla Green Dealu, na dovoz oceli od výrobců z mimounijních zemí, kteří nemusejí splňovat stejná kritéria jako my, za což bych mu chtěl poděkovat. Jemu i celé odborové organizaci, která je velmi aktivní a budoucnost ocelářství jí není lhostejná,“ řekl během svého vystoupení Ján Moder.

Zdůraznil, že i přes nelehké období, ve kterém se aktuálně ocelářství nachází, je fabrika připravena investovat, aby mohla čelit nejen ekologickým výzvám.
„Po včerejší dozorčí radě mohu prozradit, že jsme odsouhlasili investici na výstavbu briketační linky v hodnotě přibližně jedné miliardy korun,“ doplnil Ján Moder.

Angažovanost
Angažovanost. Bez té dle slov Iva Žižky, ředitele pro personalistiku a vnější vztahy TŽ, není zdravý chod firmy možný. „Proto v TŽ proběhlo další šetření angažovanosti. Všem z vás, kteří jste se jej zúčastnili, mockrát děkuji. Za aktivní přístup chci poděkovat také vaší komisi BOZ,“ vyjádřil se Ivo Žižka. Na závěr svého vystoupení avizoval, že s ohledem na složitou situaci ve výrobních procesech, která je daná především vývojem v dodávkách klíčových surovin, chce vedení hutě ocenit mimořádné nasazení převážné většiny spolupracovníků.

Další zprávy z regionu