Konvertorový plyn proudí zbrusu novým potrubím

Od podzimu loňského roku je v provozu nový rozvod potrubí konvertorového plynu (KOP) směřující z Borku do směsné stanice Jih v areálu Třineckých železáren.

Trasa plynovodu kříží obslužnou komunikaci, vlečku TŽ, mezinárodní koridor a silnici Třinec–Český Těšín. Foto: ET

Nejsložitější etapa investice Energetiky Třinec probíhala v oblasti železničního koridoru Správy železnic a vyžádala si mnohé výluky. I přesto se akci podařilo ukončit s předstihem.

Potrubní trasa KOP o délce 577 metrů z roku 1988 vykazovala určité opotřebení. „Investice za bezmála 75 milionů korun si vyžádala modernizaci a výstavbu nového potrubí KOP DN 1 200. Po zvážení mnohých projekčních řešení jsme se rozhodli, že trasa nového plynovodu povede po potrubí vysokopecního plynu. Staré, již technicky dožité potrubí jsme tak mohli odstavit a budeme jej demontovat,“ uvedl Petr Matuszek, ředitel Energetiky Třinec.

V rámci akce, která probíhala za provozu zařízení jímání konvertorového plynu, bylo třeba postavit jedenáct nových železobetonových základových patek. Dalších osm bylo nutné posílit. Celková hmotnost více než půlkilometrového potrubí DN 1200 dosáhla 148 tun, další ocelové konstrukce vážily zhruba 40 tun. Potrubí a ocelové konstrukce pokrylo 5 795 m2 třívrstvých nátěrů.

Trasa potrubí KOP kříží silnici Třinec–Český Těšín, mezinárodní železniční koridor, kolejovou vlečku TŽ a obslužnou komunikaci kolem šrotiště KKO. „Koordinačně nejnáročnější práce probíhaly v koridoru kolejiště Správy železnic na nádraží Třinec, vyžádaly si 14 předem sjednaných výluk o celkové délce 74 dní. Z těchto výluk byly, hlavně díky velmi dobré organizaci práce a technickému řešení zhotovitelů, zrušeny čtyři výluky a další čtyři byly zkráceny,“ upřesňuje ředitel Energetiky Třinec.

Generálním dodavatelem byla společnost HA.EM Ostrava. K zaplynění a následnému uvedení potrubí do provozu, které bylo v kompetenci plynového hospodářství Energetiky Třinec, došlo v září, v rámci pravidelné odstávky KKO. K finálnímu dokončení investice včetně kolaudace mělo dojít nejpozději 5. listopadu, akci se však podařilo završit 15. října.

Realizace této investiční akce přinesla možnost budoucí modernizace a opravy lanových závěsů plynovodu, která přispěje k prodloužení jejich životnosti. (mc)

Další zprávy z regionu