Kriticky ohrožený morčák zahnízdí v nových budkách

Nová hejna s mláďaty kriticky ohroženého druhu ptáka morčáka velkého se každoročně prohání po vodní hladině řeky Olše protékající Třineckými železárnami. Na pomoc pro jejich ochranu jim před deseti lety huť ve spolupráci s Českou společností ornitologickou instalovala v areálu podél vodního toku řeky Olše pro ně určené hnízdní budky.

Instalace se ujali podnikoví hasiči. Foto: mc

Ve čtvrtek 20. dubna je vymění za sedm nových. Původní budky, které v roce 2013 v rámci pracovních činností pro mláďata zhotovily děti z Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci, jsou již poškozené. Ve čtvrtek 20. dubna první z nových hnízdních budek instalovali podnikoví hasiči pod dohledem studentů Střední odborné školy Třineckých železáren (SOŠ), kteří si výrobu sedmi nových kusů vzali na starosti.

„Rozhodnutí firmy podpořit kriticky ohrožený druh morčáka velkého se vyplatilo. Dnes jich v areálu na vodním toku podle posledního sčítání žije sedmnáct jedinců.“Radim Klimša

„Rozhodnutí firmy podpořit kriticky ohrožený druh morčáka velkého se vyplatilo. Dnes jich v areálu na vodním toku podle posledního sčítání žije sedmnáct jedinců,“ konstatuje vedoucí odboru životního prostředí Třineckých železáren Radim Klimša.

Kriticky ohrožený druh morčáka velkého se v České republice vyskytuje teprve od konce 90. let. Morčáci přirozeně hnízdí ve stromových dutinách, ale když je jich nedostatek, rádi obsadí i uměle vyvěšené budky. Hnízdí od konce března do června, nejčastěji v dutinách stromů a ve velkých dřevěných budkách. „Vyvěšením hnízdních budek tak huť poskytuje tomuto druhu nové hnízdní příležitosti v areálu podniku se snahou zvýšit počet jedinců,“ uzavírá Radim Klimša.

Ekologové Třineckých železáren pracují na podpoře biodiverzity v průmyslovém areálu, jímž protéká řeka Olše, každý rok. Břehy řeky jsou totiž domovem celé řady živočišných druhů. Jejich relativně hojný výskyt v areálu průmyslové firmy je unikátní a svědčí o čistotě vody v řece. Podle ornitologů k jejich hnízdění přispívá také fakt, že koryto řeky je v huti poměrně členité, porostlé bujnou vegetací.
Huť v posledních letech instalovala také hmyzí domky pro opylovače, speciální budky pro ohroženého ledňáčka říčního, zajistila sýkorníky pro veřejná prostranství nebo vybraným školkám ve městě poskytla ježkovníky. I ty vyrobili žáci SOŠ.

Další zprávy z regionu