Krize je příležitostí pro rozvoj

Vážení spolupracovníci,
letošní průběh jara je poněkud podivný, mám-li si vypůjčit částečně slova klasika. Podivný byl i způsob, jakým jsme všichni museli strávit Velikonoce, jejichž tradice byly vlivem pandemie koronaviru potlačeny. Doufám tedy, že jste měli v rámci možností pěkné svátky.

Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren

Vyrovnat se však s ohledem na nejrůznější opatření musíme i s dalšími aspekty našeho života. Svět se ale točí dál. Potřebujeme pracovat, jíst, nakupovat, platit účty. Proto potřebujeme dál vyrábět a udržet pece i válcovny v pohybu. Zakázek je i přes složité podmínky na trhu pro Třinecké železárny zatím stále dostatek. Děkuji vám všem, kteří se staráte o to, abychom si udrželi pozici špičkového dodavatele oceli v Evropě. Je to také vaší zásluhou.

Přesto se ale musíme dál chránit. V dezinfekci, omezování pohybu lidí a jejich shlukování i v nošení roušek budeme v areálu firmy dál pokračovat. Budeme hledat další způsoby organizace práce tak, abychom zabránili šíření nákazy ve fabrice. Dá se totiž předpokládat, že nemocných bude po uvolnění opatření, o nichž rozhodne vláda, přibývat.

Jsem si vědom toho, že pro mnohé z vás tato situace není jednoduchá. Nejen vlivem nejrůznějších nařízení vlády jsme se všichni ocitli ve velice komplikované době. Dovolím si ji nazvat krizí, byť se vymyká všem krizím, jimž jsme kdy čelili. Neztrácejme však naději, i tato pomine.

Ba co víc, každá krize je příležitostí pro rozvoj a ke změně k lepšímu. Po jejím skončení zůstanou jen ti nejodolnější, což platí i o podnicích. A řetěz je silný jen tak, jak silný je jeho nejslabší článek. Nastal tedy čas zaměřit se na slabé články našeho řetězu v celé fabrice a posílit je.

Mám-li být upřímný, setkal jsem se v těchto dnech s projevy solidarity, zdravým rozumem, humorem i nadhledem. Ale bohužel také s projevy sobectví a nenávisti, lenivosti, neochoty. Chceme-li zůstat mezi těmi, kteří se na trhu udrží, každý z nás musí být silný a držet pohromadě s ostatními. Teprve nyní si dokážeme plně uvědomit podstatu rčení, že v jednotě je síla. Nechceme-li být součástí celku a podílet se na jeho fungování, byť je doba složitá, máme svobodu hledat štěstí jinde.

Musíme počítat s tím, že věci se po skončení této krize změní. Jsem optimista, proto věřím, že k lepšímu. Prosím vás všechny, abyste do té doby vydrželi. Snažme se zůstat klidní a řešme problémy s rozvahou.

Přeji vám i vašim blízkým pevné zdraví a klidné následující dny a věřím, že nás koronavir nepřeválcuje.

Rodičům školáků přeji ocelové nervy a vám všem železné zdraví.

Další zprávy z regionu