Ministr Brabec: Aktivity nad rámec zákona mají velkou hodnotu

Třinecké železárny se v dubnu 2018 zavázaly k aktivitám, které povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Stejně jako po prvním roce platnosti dobrovolné dohody dopadlo hodnocení dobře i za rok 2019. Moravskoslezský kraj, Ministerstvo životního prostředí i Třinecké železárny své závazky splnily.

I letos se díky dobrovolné dohodě děti podívaly do Tater. Zatím ale jen malá skupina. Foto: archiv ZŠ Košařiska

„Náš kraj se stále vyrovnává s důsledky jistého nezájmu o stav životního prostředí v minulosti. Dnes už mají lidé a podniky naštěstí jiný přístup i jiné nároky. Také existují prostředky, jak naše životní prostředí lépe chránit. Jedním ze způsobů je i zodpovědný přístup velkých podniků, které negativní dopady své činnosti na životní prostředí snížily s využitím nejmodernějších technologií na minimum. Vážím si toho, že jsou některé podniky ochotné dělat i něco nad rámec povinností, které jim ukládá zákon,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a připomněl, že kraj už má dobrovolnou dohodu podepsánu s celkem sedmi velkými podniky působícími v regionu.

V dobrovolné dohodě s Třineckými železárnami a Ministerstvem životního prostředí slíbil například Moravskoslezský kraj zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. „Silnice II. a III. tříd čistíme v našem regionu mnohem více, než nám ukládá zákon. Díky tomu odstranila Správa silnic Moravskoslezského kraje více než pět tisíců tun nečistot, které by jinak v našich městech a obcích zůstávaly v ovzduší. Ze silnic se odstraňuje prach i částice všech frakcí, což hraje důležitou roli ve zlepšování kvality vzduchu, který všichni dýcháme. Nadlimitní čištění 1019 kilometrů silnic stálo krajskou pokladnu skoro 27 milionů korun,“ vyčíslil hejtman Ivo Vondrák.

„Jedním ze způsobů je i zodpovědný přístup velkých podniků, které negativní dopady své činnosti na životní prostředí snížily s využitím nejmodernějších technologií na minimum. Vážím si toho, že jsou některé podniky ochotné dělat i něco nad rámec povinností, které jim ukládá zákon.“Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje

Dodal, že kraj také podle dohody finančně podporuje ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol, které jsou v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší. Dále kraj poskytl 2 miliony korun na monitoring ovzduší v regionu a bude nadále přispívat na výměny starých kotlů za ekologické.

„Moravskoslezský kraj přispívá všem úspěšných žadatelům o kotlíkovou dotaci navíc dalších 7 a půl tisíce korun. Ve druhém kole dotací krajská rada schválila téměř 70 milionů korun, z toho už bylo v roce 2019 proplaceno 16,9 milionu. Kraj se také zavázal předfinancovat a administrovat příspěvek 78 obcí na výměnu kotlů,“ řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. To znamená, že minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

Třinecké železárny se v rámci dobrovolné dohody zavázaly k celkem 15 opatřením. Byla mezi nimi například instalace technologií ke snížení emisí prachu, výsadba zeleně či ozdravné pobyty pro děti. „Na ozdravné pobyty jsme v loňském roce vynaložili bezmála dva miliony korun. Dětem, kterých bylo 291, jsme plně uhradili desetidenní pobyt v Tatrách, kam zamířily v době končící topné sezóny,“ řekl generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

Dodal, že v posledních letech se výrazně podařilo snížit emise prachu i v okolí Třineckých železáren, a to díky instalaci nejmodernějších technologií odprášení za miliardy korun. „Objem prachu za poslední roky klesl na minimální hodnoty. Podle výsledků odborných studií a měření již železárny nepatří k největším znečišťovatelům ovzduší. Podílí se na prašnosti pouze v jednotkách procent,“ vysvětlil generální ředitel hutě Jan Czudek s tím, že firma nyní pracuje na omezení víření prachu uvnitř i v okolí areálu. Loni byl například dokončen projekt centrálního vysávání obou aglomerací i přesýpacích stanic. Zařízení ročně zachytí téměř 8 tun prachu frakce PM10.

„Všechny aktivity ve prospěch zlepšení ovzduší, které jsou nad zákonný rámec, mají velkou hodnotu a jsou důkazem, že je možná spolupráce soukromého sektoru, státní správy a samosprávy na společném řešení problému.“Richard Brabec, ministr životního prostředí

K dalším závazkům patří výsadba a údržba zeleně, do které vloni firma investovala 1,28 milionu korun. Další 3 miliony korun firma vyčlenila na pravidelné čištění komunikací ve městě a uvnitř areálu.

Závazky dobrovolné dohody splnilo také Ministerstvo životního prostředí ČR. Například vyhlásilo výzvu s alokací jedné miliardy na projekty snižující emise v hutních provozech v Moravskoslezském kraji. Ministerstvo také zveřejnilo střednědobý harmonogram výzev operačního programu do roku 2019 a také harmonogram výzev na rok 2020.

„Ministerstvu se dobrovolné dohody s velkými průmyslovými podniky osvědčují. Všechny aktivity ve prospěch zlepšení ovzduší, které jsou nad zákonný rámec, mají velkou hodnotu a jsou důkazem, že je možná spolupráce soukromého sektoru, státní správy a samosprávy na společném řešení problému. Doufám, že se nám společně s vedením Moravskoslezského kraje podaří přesvědčit i další velké znečišťovatele, aby i oni dali touto cestou najevo společenskou zodpovědnost vůči regionu, ve kterém působí,“ uzavřel ministr životního prostředí Richard Brabec.

Další zprávy z regionu