Ministr průmyslu navštívil železárny

Diskuse o ekologicky šetrné výrobě oceli byla minulý čtvrtek hlavní náplní návštěvy ministra průmyslu a obchodu ČR Jozefa Síkely (STAN) v Třineckých železárnách.

S Petrem Popelářem, předsedou představenstva Moravia Steel, a generálním ředitelem hutě Romanem Heidem hovořili mimo jiné o plánované výstavbě elektrické obloukové pece, jejíž spuštění firma plánuje na rok 2030. Návštěvy se zúčastnili také zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR v čele s prezidentem Janem Rafajem.

„Green Werk má celou řadu velkých plánů. Jednak je to přechod na obloukovou pec, kdy jde o zavedení nové technologie. Slíbil jsem, že budeme hledat cesty, abychom v rámci povolené veřejné podpory energetickou tranzici podpořili,“ uvedl mimo jiné ministr.
Podle něj jsou Třinecké železárny skvělým příkladem společnosti, která dokáže po dlouhé desítky let reagovat i na ty největší výzvy, stále se rozvíjet a poskytovat práci tisícům lidí.

„Bavili jsme se také o otázce vodíkové platformy a o dalších záležitostech. Firmám v těžkém průmyslu bude potřeba primárně zajistit energetickou podporu,“ doplnil generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

Cílem plánovaného transformačního projektu Green Werk je další snížení emisí skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Projekt je složen z několika vzájemně provázaných částí. Součástí celého procesu je i plán na výstavbu moderní elektrické obloukové pece, která by měla sloužit k produkci oceli především ze šrotu.

Druhá strategická investice projektu se týká přechodu od energetického uhlí k ekologickým zdrojům energií v dceřiné společnosti Energetika Třinec, která se zabývá výrobou a distribucí energetických médií.

Další zprávy z regionu