Moderní dílny zatraktivní výuku technických dovedností

Do kompletně zrekonstruovaných dílen se po několika měsících vracejí žáci Střední odborné školy Třineckých železáren (SOŠ). Na budoucí absolventy technicky zaměřených oborů tady čekají moderní soustruhy, frézy i počítačová učebna s CNC programováním.

Nové zařízení představila hostům mistrová odborného výcviku Marie Kisielová.

Zbrusu nové pracovní prostředí vybavené technologiemi i zařízením odpovídajícím současným trendům bude sloužit budoucím mechanikům, seřizovačům, obráběčům kovů, strojníkům, elektrotechnikům či slévačům. Nahradilo staré vybavení ze 70. let minulého století, na nichž se ještě učili otcové současných žáků.

„Nové dílny jsou pro naše žáky i pro ty, kteří se teprve rozhodují o své budoucí škole, rozhodně lákavější. U nás se naučí pracovat se zařízením odpovídajícím technologii současnosti, a navíc v čistém a bezpečném prostředí. To považuji za obrovský přínos,“ konstatoval ředitel školy Aleš Adamus.

Rekonstrukce dílen včetně nových strojů a zařízení ve velké hale vyšla na téměř 48 milionů korun. Dalších více než 5 milionů korun investovala škola do vybavení takzvaných malých dílen. Na obě akce získala významnou část prostředků z dotačních titulů IROP a ITI Ostravsko. Část nákladů ve výši asi 5 milionů korun pokryly Třinecké železárny, které školu zřizují.

„U nás se naučí pracovat se zařízením odpovídajícím technologii současnosti, a navíc v čistém a bezpečném prostředí.“Aleš Adamus, ředitel školy

„Prostředky jsme využili na stavební úpravy, pořídili jsme 20 nových obráběcích strojů, dále jsme vybavili školu optickými kabely a bezdrátovým připojením, zrenovovali venkovní park. Obnovili jsme zároveň veškeré zařízení v zámečnických dílnách, kde díky ergonomicky řešeným pracovním stolům mají žáci více prostoru pro práci,“ vypočítává ředitel školy.

Dílny budou využívat žáci technicky zaměřených oborů. Všichni absolvují v prvním ročníku zámečnický výcvik, v němž se seznámí s veškerým zařízením a získají potřebnou manuální zručnost pro další studium.

„Je velmi důležité, aby budoucí řemeslníci a technici uměli ovládat i nová moderní zařízení. Věřím, že je výuka v takto vybavených dílnách bude bavit rozhodně více než v minulosti. Při pohledu na nové stroje musím přiznat, že i já sám bych si je rád vyzkoušel,“ dodal Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren.

Střední odborná škola Třineckých železáren je soukromou školou od roku 2009. V letošním školním roce ji navštěvuji více než 480 žáků převážně v technických oborech, které odpovídají potřebám zřizovatele školy, tedy Třineckým železárnám a dceřiným firmám. Letos je to například 90 hutníků, 150 elektrikářů, strojní mechanici, zámečníci, obráběči kovů a další.

Škola má od loňského roku i vlastní dílnu robotiky a automatizace, kde se žáci seznamují s automatizačními procesy vstupujícími do firem díky průmyslovým robotům. Pro základní školy poskytuje zázemí dílen i pedagogů pro praktickou výuku školáků a zlepšení jejich výuku manuálních dovedností.

Další zprávy z regionu