Muzeum vytáhne své poklady z depozitáře

Je to pěkných půlkulatých 55 let, co se v Třinci zrodilo muzeum u příležitosti oslav 130. výročí založení Třineckých železáren. První hutnické muzeum v tehdejším Československu dnes každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Je místem shrnujícím úchvatnou historii hutě, která v Třinci funguje nepřetržitě dnes už 185 let, i města, které vyrostlo společně s ní.

Instalace výstavy byla na počátku týdne v plném proudu. Foto: Pavla Mročková

Veřejnosti se Výstavě věnované 55. výročí dnešního Muzea Třineckých železáren a města Třince, nazvané Poklady a zajímavosti z depozitáře, poskytli záštitu generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide a primátorka města Věra Palkovská. Veřejnosti se otevře v neděli 28. dubna.

„Rozhodli jsme se vzdát poctu našim předkům a všem generacím pracujícím v huti. Právě tito zarputilí lidé pomohli svými znalostmi, zkušenostmi, schopnostmi a sběratelskou vášní proměnit naše poklady v ucelené sbírky.“Eva Zamarská, vedoucí muzea

„Rozhodli jsme se vzdát poctu našim předkům a všem generacím pracujícím v huti. Právě tito zarputilí lidé pomohli svými znalostmi, zkušenostmi, schopnostmi a sběratelskou vášní proměnit naše poklady v ucelené sbírky. Naše depozitáře dnes skrývají poklady, jež jsou nedílnou součástí kulturního dědictví. V jedinečných příbězích se v nich probouzí paměť i tradice, zrcadlí krása a um,“ shrnuje vedoucí muzea Eva Zamarská.

400 předmětů – 400 příběhů
Muzeum se pod vedením Evy Zamarské pustilo do nelehkého úkolu. Vybrat 200 předmětů ze sbírek tak, aby dostatečně představily sbírkový fond, a aby vypověděly dlouhý příběh v jeho celistvosti i pozoruhodných detailech. Věci obyčejné, vzácné i kuriózní, které přinesli dárci, nebo které muzejníci nakoupili, našli v přírodě či objevili na půdách.

„Jsou to předměty s příběhy. Někteří lidé si myslí, že v muzeích se uchovávají pouze věci zachovalé, vzácné. Ale právě věci používané denně v běžném životě nejvíce dokládají naši historii. Ty nejcennější jsou ty, které skrývají příběh života,“ doplňuje Eva Zamarská.

Příznivci muzea už některé mohli v minulosti spatřit. Jsou mezi nimi zajímavé exponáty vyrobené v železárnách, získané darem, některé jsou vskutku originální a pýchou muzeálního depozitáře v Třinci. „Nachází se mezi nimi jedna z kuriozit, která ještě nebyla vystavena. Jde o operační stůl ze závodní nemocnice, která se datuje od roku 1895. Exponát pochází z konce 20. let 20. století. Nemocnice svoji činnost v železárnách ukončila v roce 1985,“ doplňuje vedoucí muzea. Výstava znovu zmapuje bohatou svépomocnou a kutilskou činnost pracovníků třinecké huti ve druhé polovině minulého století, takzvané Werkové fušky.

Hra na muzeum
Dětský i dospělý návštěvník se v průběhu výstavy může těšit na celou řadu doprovodných aktivit. Jedna z nich je zaměřena na muzeální práci. „Může se stát restaurátorem nebo si vyrazit svou vlastní minci s logem muzea. Představivost natrénuje hmatem v zakrytých otvorech přes rukávníky a bude hádat, jaké muzeální předměty skrýš ukrývá,“ láká na interaktivní aktivity Eva Zamarská.

Výstava nabídne i ukázky vstupních surovin pro výrobu oceli i meziproduktů až po vlastní výrobky včetně tradičních železničních kolejnic. Expozice potrvá do poloviny listopadu.

Další zprávy z regionu