Návštěva provozů začala prvovýrobou

Detailní obrázek o činnosti jednotlivých provozů si od minulého týdne tvoří generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide. V doprovodu výrobního ředitele Česlava Marka a vedoucího provozu Milana Kotase začal výrobou železa a oceli (VO).

Prohlídka odstartovala na homogenizační skládce. Foto: pmj

Na homogenizační skládce se generální ředitel zajímal o chod zařízení a také formy odprášení portálových naběračů a zkušenosti s jejich nasazením po dvou letech provozu. Nevynechal návštěvu výklopníků a ocenil zvýšení automatizace u nové technologie Innofreight pro klopení kontejnerů s klíčovými surovinami pro výrobu surového železa.

Velmi podrobně se zajímal o chod aglomerací, kde prošel celý výrobní proces podél pásových dopravníků až ke spékacím pásům.

„Jde o prašný provoz, nicméně je vidět, že technologie odprášení instalovaná zde v roce 2015 měla rozhodně smysl a plní svůj účel,“ konstatoval generální ředitel během prohlídky a výkladu zástupce vedoucího provozu VO Jana Kantora.

Jeho kroky pak směřovaly na velín vysoké pece číslo 4 (VP4) a také k její nístěji. Rovněž se seznámil s funkcí a technologií nového ohřívače větru.

Další den pak věnoval návštěvě kyslíkové konvertorové ocelárny, kde se podíval na odprášení provozu a nevynechal ani zařízení plynulého odlévání, zamířil i na šrotiště.

„Je znát, že provozy fungují jako dobře seřízený stroj, kde i ta nejmenší součástka plní svůj účel, aby nenarušila chod celého zařízení. Vidět vše zblízka pro mne bylo přínosné. V návštěvách provozů hodlám pokračovat v následujících dnech,“ shrnul na závěr generální ředitel Roman Heide.

Další zprávy z regionu