Nebezpečnou látku zachytili včas

Záchyt ropné skvrny na hladině řeky Olše si minulý týden v rámci cvičení vyzkoušeli podnikoví hasiči spolu s dalšími složkami Třineckých železáren. Simulovaný zásah trval zhruba 25 minut a proběhl bez problémů.

Cvičení proběhlo v rámci nácviků, které hasiči s dalšími složkami zahrnují každoročně do havarijního plánu. Smyslem bylo vyzkoušet součinnost veškerých složek pro případ, kdy by do řeky Olše protékající areálem hutě, unikla nespecifikovaná chemická látka.

„Zaměstnanec železáren zjistí větší skvrnu nějaké látky na vodní hladině a informuje proto dispečink podnikových hasičů, který neprodleně vyhlašuje poplach a výjezd hasičů. Následně se do dvou minut informace dostává také na hlavní dispečink železáren, Moravia Security a kraj,“ shrnul scénář prvních minut cvičení vedoucí odboru PH – Hasičský záchranný sbor v TŽ Marek Heczko.

Zásadní pak je informovanost dalších složek havarijní komise a okamžitý zásah na řece zejména pomocí plovoucí mobilní norné stěny u válcového jezu. Zároveň se okamžitě spouští stacionární norná stěna na Balinách. Pracovníci pak prověřují a zjišťují zdroje znečištění kontrolou výtoků a přítoků do řeky, prověřují možnosti úniku znečištění z čistíren odpadních vod a postupují podle pokynů havarijního plánu hutě pro případ havárie dle vodního zákona a dalších předpisů.

Na závěr všichni účastníci konstatovali, že nácvik proběhl bez výhrad.

Další zprávy z regionu