Novoroční projev generálního ředitele Jana Czudka

Drazí přátelé, kolegové, právě jsme završili rok 2022. S nástupem nového roku jsme si jistě přáli, ať je lepší než ten, jehož poslední list kalendáře jsme právě otočili. Tradiční loučení podle starých zvyklostí máme za sebou, a jak píší moudré knihy, podstatou bytí je přítomný okamžik. Člověk je ale tvor věčně hledající a vždy se ohlíží zpět a trochu se i dívá vpřed. Zkusme tedy nejprve zhodnotit minulost.

Generální ředitel TŽ Jan Czudek. Foto: archiv TH

Máme za sebou podivný, turbulentní rok. Jako první se nám zcela jistě vybaví ruská invaze na Ukrajinu, která s každým z nás zamávala jak po stránce lidské, tak ekonomické. Rusko využilo svou energetiku zejména v dodávkách plynu jako mocenský nástroj vůči Evropě. To vyvolalo extrémní růst ceny zemního plynu a tím i elektřiny.

Následky postcovidového období, válka na Ukrajině, evropské zelené šílenství, které způsobilo energetickou krizi a tím následně vysokou inflaci, měnové zpřísnění a zpomalení Číny. Především tyto faktory přispěly k obtížím roku 2022. Ovlivnily podnikání v segmentu prvovýroby oceli způsobem, který v novodobé historii nemá obdobu.

I přes to všechno se Třineckým železárnám v loňském roce podařilo zachovat zaměstnanost i hospodaření v pozitivních číslech. Vděčíme za to propracované strategii, dovednostem kolegů ze společnosti Moravia Steel, dobrému jménu huti v ČR i ve světě, a především vám. Našim zaměstnancům, kteří denně a vlastně i v noci tvoří každou tunu špičkové oceli z Třince, za kterou se nikdo nemusí na trhu stydět.

Podařilo se nám rovněž zachovat plánovaný objem investic ve výši 1,8 miliardy korun. Jako nejvýznamnější rozvojovou investiční akci bych rád vyzdvihl novou loupací linku pro úpravu ocelových tyčí, která nás posunula dále v průmyslové automatizaci a kvalitě produktů. Modernizovali jsme také vrtačku a ucpávačku na vysoké peci číslo 4.

Díky modernizaci linky mlýnice strusky jsme zefektivnili zpracování druhotných surovin. V plném proudu je v těchto dnech také výstavba nového ohřívače větru, kterou jsme loni zahájili poté, co nám havárie zcela zničila původní ohřívač s označením OV42.
Nemohu opomenout zprovoznění fotovoltaické elektrárny v areálu hutě na střeše výrobních prostor firmy Eneza a v Tažírně oceli ve Starém Městě. Jsou to další z řady ekologických investic, které v podniku každý rok realizujeme.

Příští rok ovšem prověří, jak silní dokážeme být. Přetrvávající nerozhodnost v oblasti vládních či evropských řešení na zvládnutí energetické krize a rozdíly v nabízené pomoci jednotlivých evropských států nás vrhají do značné nejistoty.
Ať se nám to líbí, nebo ne, na trzích náš čeká boj o každou prodanou tunu oceli. Dále budeme čelit výzvám v oblasti transformace průmyslu a nárokům na proměnu v bezemisní výrobu oceli.

Dobře víte, že v Třinci nečekáme s nataženou rukou. Skupina Moravia Steel – Třinecké železárny je dostatečně silná na to, aby případnou krizi zvládla. I překážky otevírají nové možnosti růstu.

Když přemýšlím o nás, lidech z werku, nepochybuji o naší síle a vynalézavosti zvládnout nadcházející rok. Ačkoliv ten letošní bude velmi pravděpodobně vyžadovat oběti.
Chci vyzdvihnout vás, naše lidi, naše zaměstnance, kteří se přizpůsobují novým a mnohdy těžkým situacím. Věřím, že společně najdeme cestu, jak to zvládnout. Již jsme překonali řadu úskalí, budeme dělat maximum, abychom se přenesli i přes ta, která nás v letošním roce zřejmě neminou.

Každý den má své dobré i špatné okamžiky. Každý rok své pozitivní i negativní dny. Přeji nám všem, ať ty skvělé převažují a špatné dokážeme unést.
Milé kolegyně, milí kolegové, přeji vám osobní pohodu, vlídnou náladu u vás doma, stejně tak i přátelskou atmosféru v kolektivech.

Je důležité, abychom všichni byli v práci spokojení. Ať se vám vyhnou všechny nehody, ať už rodinné nebo osobní. Vřele vám děkuji za vaši píli, pracovní nasazení a zvládání krizových situací.

Neopomenu ani takové to klišé: Přeji hlavně železné zdraví, trochu toho štěstí a veselou mysl. Zkrátka, mějme všichni požehnaný nový rok 2023.

Další zprávy z regionu