Novoroční projev generálního ředitele TŽ Jana Czudka

Milí kolegové, přátelé,
před několika dny jsme se rozloučili se starým rokem. Většina z nás doma v rodinném kruhu, mnozí však strávili silvestrovskou noc na svých pracovištích, za což Vám srdečně děkuji. Nyní nastal čas bilancování. Dovolte mi tedy, abych na prahu nového roku shrnul dění v tom minulém a nahlédnul do dnů budoucích.

Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren.

Rok 2021 se jistě zapíše jako jeden z nejobtížnějších v novodobé historii Třineckých železáren. Navazoval na recesi, která započala v roce 2019, a kterou postupně prohlubovaly další hrozby. Brexit, obchodní válka mezi Čínou a USA, a nakonec pandemie nového typu koronaviru.

Projevů recese bylo hned několik: propad produkce v automobilové sektoru, enormní růst cen vstupních surovin, energií, drastický růst cen emisních povolenek, ale také komplikace v přepravě.

Vývoj v roce 2021 ale nakonec přinesl pozvolné oživení na trzích, což vedlo ke zvýšení poptávky i po našich výrobcích. Spotřeba oceli se však stále pohybuje na nižší úrovni oproti obvyklým hodnotám.

Do všech procesů, do našich životů, práce i trávení volného času v průběhu celého minulého roku vstupovala epidemie koronaviru. Hluboce zasáhla celou společnost a změnila mnohé zaběhnuté režimy. Kromě toho, že nám dala možnost trávit více času s našimi blízkými, vytvořila také prostor pro inovace a rozvoj. Jsem velmi potěšen, že i u nás ve werku vedla k urychlení některých kroků v digitalizaci, používání vzdáleného připojení a elektronických komunikačních technologií, za což patří dík našim informatikům.

Do pracovních dnů loňského roku se neodmyslitelně vtiskla také celá řada protiepidemických opatření. Jsem potěšen, že společnými silami udržujeme chod fabriky v provozuschopném režimu. Věřím, že právě zřízení očkovacího centra, dezinfekce společných prostor našimi hasiči a obecné dodržování základních hygienických pravidel nám pomohly zvládat všechny výzvy, jimž nyní čelíme.

Dovolte mi také vyzdvihnout práci našich kolegů ve výrobě. Zvýšená poptávka pro ně znamenala zajištění bezchybné výroby, dodržování nasmlouvaných objemů produkce. Na podzim na válcovně drátu dokonce padl měsíční rekord výroby. Oceli jsme celkově vyrobili 2,4 milionu tun. Je to bohužel asi o 90 tisíc tun méně, než byl náš původní plán.

Příčinu výpadku ve výrobě všichni znáte. Havárie jednoho z ohřívačů větru na vysoké peci číslo IV byla událostí, která přišla nečekaně a notně zamíchala na sklonku roku kartami výrobních výsledků. Díkybohu se obešla bez vážných zranění.

Rád bych však vyzdvihl úspěšné dokončení investic v roce 2021 v celkové výši 1,7 miliardy korun, a to navzdory obtížným podmínkám v dodavatelských řetězcích.

K nejvýznamnějším patřila rekonstrukce vysoké pece číslo VI v hodnotě 650 milionů korun, která přes počáteční obtíže trvala rekordních 60 dní. Nelze opomenout ani modernizaci zařízení plynulého odlévání oceli číslo I, kde jsme rozšířili možnosti odlévání kontislitku průměru 600 mm na další tři licí proudy.

Vyzdvihnout chci ještě naše loňské nejdůležitější ekologické investice. A to dokončení nového portálového naběrače na homogenizační skládce a instalaci zařízení pro předehřev médií, které výrazně sníží energetickou náročnost při výrobě surového železa.

V oblasti finalizace našich výrobků bych rád připomenul pořízení nové fosfátovací linky STAKU a rekonstrukci měření povrchových vad na kvadrátové lince v Kladně.

Při sestavování plánu na letošní rok 2022 jsme zohlednili současnou situaci na trhu, ekonomické výhledy a také přetrvávající nejistotu z titulu růstu cen emisních povolenek a energií.

Bezesporu naší největší výzvou do budoucna je zvládnout tlak na snížení uhlíkové stopy. Ta je spojena s nutností zásadní transformace našich výrobních procesů. Nyní jsme ve fázi příprav několika projektů a zpracování studií napříč podnikem. Dotknou se jak prvovýroby, tak energetiky či logistiky samozřejmě s dopadem do vyráběného sortimentu. Připravované projekty mají ambici v maximální možné míře využít nabízející se dotační prostředky.

Milí spolupracovníci,

vyjádřím se slovy fotbalové legendy Pelého: „Úspěch není náhoda. Je to tvrdá práce, vytrvalost, učení, studium, oběť a především láska k tomu, co děláte nebo se učíte dělat.“

Za výčtem pozitiv uplynulého roku, ale i zvládnutím všech negativních situací, se skrývá každodenní zodpovědná a kvalitní práce nás všech.

Rád bych prostřednictvím Třineckého hutníku vyjádřil mé díky za tvrdou práci, kterou jste odvedli. Vaše odhodlání, spolehlivost a úsilí byly velkým přínosem pro celou skupinu Třinecké železárny – Moravia Steel.

Vám i Vašim rodinám přeji do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů a spokojenosti.

Další zprávy z regionu