Nový ohřívač větru se nadechne za rok

Ještě celý rok se bude pracovat na stavbě nového ohřívače větru 62 (OV62) vysoké pece č. 6. Do zkušebního provozu by měl najet před vánočními svátky roku 2021. Ač tomu letmý pohled zvenčí příliš nenasvědčuje, od letošního února je u ohřívačů velmi rušno.

Nový ohřívač větru pomalu získává konkrétní podobu.

Třetí ze čtyř ohřívačů vysoké pece č. 6 šel k zemi na jaře. V létě pak stavební dělníci připravili základy a začala výstavba. „I přes obtížnou situaci spojenou s důsledným dodržováním opatření z důvodu eliminace šíření koronavirové pandemie pokračuje harmonogram prací OV62 dle plánu. V květnu jsme dokončili rekonstrukci železobetonového základu pro nový ohřívač a v červnu si již staveniště převzala firma Kalugin, která dodává technologii nového zařízení,“ upřesnil Michael Bouček z odboru Rozvoj a investice v TŽ.

Hotové je nosné betonové dno ohřívače a usazeny jsou litinové sloupy, rošty a tvarovky. „Proběhla dodávka ocelového pláště a tento měsíc probíhá montáž již 17 řady lubů. Kompletní ukončení montáže pláště včetně přejímky máme naplánováno na prosinec,“ doplňuje Michael Bouček.

Během jarních měsíců získá nový Kalugin žáruvzdornou vyzdívku a v létě by pak měl být zcela zkompletován. Pokud vše půjde podle harmonogramu, studené zkoušky začnou příští rok v říjnu, poté přijde na řadu už vyhřívání OV62. Zkušební provoz plánuje odbor investic s kolegy provozu VOf v prosinci příštího roku.

Nový ohřívač tak doplní baterii tří ohřívačů větru bezšachtového designu, které svým výkonem plně nahradí původní čtyři zastaralé. Plíce vysoké pece číslo 6 tak budou plně funkční na začátku roku 2022.

Nový ohřívač vzduchu má podstatně lepší parametry než původní zastaralé zařízení. „Kalugin je menší a nemá spalovací šachtu. To znamená, že hořák je umístěn přímo v kopuli ohřívače. Celý cyklus probíhá jednodušeji, spaliny a následně ohřátý vzduch proudí každý pouze jedním směrem. To značně snižuje jak spotřebu tepelné energie, tak tepelné zatížení kopule ohřívače a má nižší tepelné ztráty,“ vysvětluje Radek Olszar, ředitel pro investice TŽ. Jeho provoz je tak ekonomičtější i ekologičtější.

Zařízení, jemuž se říká také plíce vysoké pece, ohřeje vzduch na +1250 stupňů celsia, využívá teplo vzniklé spálením směsi předehřátého vysokopecního plynu a vzduchu. Denně tento typ ohřívače větru ohřeje přibližně až 1 500 000 m3 vzduchu do podoby horkého větru. Ten je pak pomocí dmychadel dopravován do výfučen vysoké pece.

Původní zařízení již bylo na hranici životnosti a nedosahovalo žádaných kritérií. Investice probíhá za plného provozu vysoké pece.

Další zprávy z regionu