Oceláři chtějí rovné podmínky

Stovky zaměstnanců hutních firem v Česku ve čtvrtek odpoledne demonstrovaly v Ostravě na obranu evropského ocelářského průmyslu. Evropské ocelárny ohrožuje dovoz levné oceli ze zemí mimo Evropskou unii.

Demonstrace v Ostravě se účastnila početná skupina zaměstnanců z Třineckých železáren. Foto: Petra Macková Jurásková

Pokud EU neprodlouží ochranná opatření, jejichž platnost má skončit příští rok v červnu, bude to podle odborů znamenat zánik řady firem a statisíců pracovních míst. Demonstrace za záchranu hutnictví pod společným sloganem „Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu“ podpořili zaměstnanci transparenty s nápisy „Dovoz oceli do EU = dovoz ekologické katastrofy“ nebo „Neberte nám práci, kterou umíme“ a podobně.

Evropské ocelárny musí dodržovat přísná ekologická i sociální pravidla, takže nemohou konkurovat dovážené oceli z Číny, Turecka, Ukrajiny a dalších zemí, kde podobně přísná legislativa neplatí. České podniky podle ocelářů nedokážou ani změnit technologie natolik rychle, aby splnily zpřísňující se pravidla EU. Investice do inovací navíc budou stát miliardy korun.

„Nechceme nic jiného než rovné podmínky, to znamená vykolíkovat hřiště, stanovit pravidla. Nic víc, nic míň,“ upozornil personální ředitel Třineckých železáren Ivo Žižka.

Akce byla součástí Evropského akčního dne v ocelářství, vyhlášeného evropskou odborovou centrálou industriAll. Obdobné protesty se tentýž den konaly i v dalších zemích Evropské unie. Odbory chtěly touto akcí přimět Brusel i lokální vlády k přijetí opatření na záchranu ocelářského průmyslu. Tomu v důsledku dovozů levné oceli z Číny reálně hrozí kolaps.

Akci podpořili i zástupci vedení všech firem. „Jsem pro každou akci, která upozorní na nerovné podmínky, jimž musí evropští hutníci, a tedy i my čelit. Musíme se hlasitě ozvat, nikdo jiný to za nás neudělá,“ podotkl generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. Poděkoval všem kolegům, kteří do Ostravy v nevlídném počasí cestu vážili.

Demonstrace mířila nejen k evropským strukturám, ale také národním vládám, aby začaly přijímat opatření na ochranu evropského ocelářství, které vzhledem k přísné ekologické legislativě v Evropské unii nemůže cenou konkurovat dovozům z Číny, Turecka, Ukrajiny a dalších zemí. Ty však mohou na evropský trh dodávat ocel za dumpingové ceny jen díky tomu, že je nesvazují žádná podobná omezení.

„Evropa nesmí dovolit, aby byla závislá na dovozech oceli. Potřebujeme vlastní ocel pro zajištění bezpečnosti Evropy. Ta je ve velké míře daná výkonností a stabilitou evropského ocelářského průmyslu, který je významně zasažen současnou krizí,“ shrnul situaci v evropském hutnictví Marcel Pielesz, předseda ZO OS KOVO v Třineckých železárnách.

Původně plánovaná jedna velká demonstrace v Bruselu se kvůli koronavirovým omezením uskutečnit nemohla. Připojili se k ní zaměstnanci jednotlivých fabrik v Německu, Polsku i na Slovensku. Na demonstraci v Ostravě všichni dodržovali předepsaná hygienická opatření. Akce se konala venku a lidé se snažili v rámci možností držet rozestupy, všichni účastníci měli nasazené roušky.

Odborový svaz KOVO požaduje, aby vlády:

  • Chránily evropské ocelářství před dovozem oceli ze zemí, jež nerespektují ekologická pravidla.
  • Podporovaly využití domácí oceli ve veřejných zakázkách.
  • Pokračovaly v investicích a podpoře ekologických technologií evropských oceláren.
  • Prosazovaly zodpovědnou energetickou politiku Evropské unie s ohledem na udržitelnost ocelářského odvětví.
  • Zavedly uhlíkovou daň a zpřísnili podmínky pro dovozy oceli zatížené vyšší uhlíkovou stopou.
  • Přijaly spravedlivější pravidla pro přidělování emisních povolenek zohledňující specifickou roli a význam ocelářství pro země eurozóny.
  • Zvolnily tempo útlumu koksovatelného uhlí s přihlédnutím k udržitelnosti ocelářské výroby.
  • Prodloužily platnost ochranných opatření „safeguards“, jež mají skončit v červnu 2021.
  • Stanovily legitimní grantová pravidla umožňující investice do průlomových technologií včetně výroby oceli pomocí vodíku.
  • Přijímaly legislativu s nejvyšším ohledem na současné i budoucí dobro všech Evropanů, tedy i občanů pracujících v ocelářském průmyslu.

Další zprávy z regionu