Odboráři hodnotili loňskou činnost

Nejčastěji skloňovaným tématem poslední konference Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny (ZO OS KOVO TŽ) byla transformace průmyslu. O nutné ochraně evropského ocelářství, připravenosti a dialogu hovořili zástupci odborů, akcionářů i nový generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

Marcel Pielesz, předseda ZO OS KOVO TŽ, hovořil mimo jiné o boji za české a evropské ocelářství. Foto: mc

Odboráři hodnotili uplynulý rok v úterý 18. dubna tradičně v sále svého rekreačního střediska Beskydka v Dolní Lomné. Marcel Pielesz, předseda ZO OS KOVO TŽ, hned v úvodu označil loňský rok za velice turbulentní.

„Evropské ocelářství se ocitlo ve velmi složité situaci. Musí bránit svůj trh proti levným dovozům do EU ze zemí, které jsou dumpingové a neekologické. Tyto země nemusí dodržovat přísná emisní pravidla a nezatěžuje je ani systém emisních povolenek či sociálních standardů,“ zdůraznil Marcel Pielesz.

OS KOVO působící v mnohých hutních firmách Moravskoslezského kraje (MSK) prostřednictvím členských základních organizací dle slov předsedy Pielesze situaci nepodceňuje. „V boji za evropský průmysl jsme udělali řadu společných kroků. Vznesli jsme mimo jiné požadavky na vládu a příslušná ministerstva. Společně s vedením OS KOVO se nám podařilo o problémech hovořit a řešit je na krajské tripartitě, která průmysl podporuje. S kolegy z Polska a Slovenska jsme loni v září přijali výzvu poukazující na důležité problémy v ocelářství. Tu jsme předali zástupcům jednotlivých vlád a Evropské komisi,“ přiblížil Marcel Pielesz.

Spravedlivý přechod
Transformace má být dle odborářů nejen zelená, ale i spravedlivá, to znamená předvídatelná a řízená (při účasti zástupců zaměstnanců). „Nic o nás bez nás. Bez sociální dohody nebude žádná zelená dohoda,“ zaznělo na konferenci.

„Právě spravedlivá transformace je jedním z našich pravidelných témat, která řešíme na pracovní skupině pro ocelářství při ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti zástupců vlády, příslušných ministerstev, Správy železnic, Ocelářské unie, zaměstnavatele a OS KOVO. Bez komunikace všech zainteresovaných stran bude zachování konkurenceschopnosti českých a evropských podniků velmi obtížné,“ uvedl Marcel Pielesz.

Pracovní skupina pro ocelářství loni řešila mimo jiné podporu české oceli, ceny energií a jejich dopady na ocelářství, možnost zavedení opatření proti vývozu cenných surovin včetně šrotu z EU, Fond spravedlivé transformace, revizi klimaticko-energetické legislativy a zachování safeguards či posílení sociálního dialogu vlády ČR k řešení inflace a dopadů na zaměstnance.

Boj o záchranu ocelářství
„Pandemie ukázala, kdo je pro naši ekonomiku velmi důležitý. Pokud však EU nebude adekvátně reagovat na výzvy ocelářů, budou organizační jednotky OS KOVO z MSK iniciovat a navrhovat v rámci evropské centrály odborů IndusriAll uspořádání společné protestní demonstrace odborů v Bruselu. Máme omezený čas na to, abychom se vyhnuli nejhorším scénářům, které postihnou nejvíce pracovníky a nejzranitelnější členy společnosti. Dekarbonizace musí vést k transformaci průmyslu, nikoli k deindustrializaci,“ zdůraznil Marcel Pielesz.

Dodal, že pokud česká vláda a Evropská komise nepřijmou opatření na ochranu tohoto odvětví, hrozí nám katastrofa, která se v ČR a především v MSK přímo dotkne obrovského počtu lidí nejen v oboru, ale i navazujících odvětvích. Evropskou ocel pak nahradí dovozy ze zemí mimo EU.

Předseda ZO OS KOVO TŽ také zdůraznil, že si odboráři cení, že třinecká huť investuje do svého rozvoje, čímž zajišťuje jistotu zaměstnání a budoucnost pro další generace. Vyzdvihl stabilitu a jistotu pro zaměstnance.

Kolektivní vyjednávání
Loňské kolektivní vyjednávání bylo největší prioritou ZO OS KOVO TŽ. „I přesto, že naše ambice byly větší, konečný výsledek považuji za velmi slušný. Kolektivní smlouva za rok 2022 byla splněna s překročením o 2,5 %. Za šest let se nám podařilo zvednout průměrné výsledky razantně, a to z 29 103 Kč v roce 2016 na 41 559 Kč v roce 2022. Za to patří vám všem velké poděkování. Bez síly odborů a vůle zaměstnavatele by se nám to nikdy nepodařilo,“ poděkoval Marcel Pielesz. Ve svém hodnocení okomentoval také oblast BOZ, péči o zaměstnance a vyjednávání dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance vykonávající náročné profese.

„V boji o dřívější odchod do důchodu jsme udělali maximum. Bohužel se současnou vládou se nešlo dohodnout a byli jsme nuceni udělat 29. března letošního roku mítink před Úřadem vlády. Všem zúčastněným bych moc rád ještě jednou poděkoval,“ řekl předseda Pielesz.

Více se dočtete v tištěném vydání Třineckého hutníku ze dne 26. dubna 2023.

Další zprávy z regionu