Odboráři si na konferenci vybrali předsedu

V náhradním pozdějším termínu a za přísných opatření ministerstva zdravotnictví, včetně negativního testu na koronavirus. Taková byla letošní volební konference Základní organizace odborového svazu KOVO Třineckých železáren (ZO OS KOVO TŽ), která proběhla minulý týden.

Předsednictví obhájil Marcel Pielesz. Foto: ZO OS KOVO

89 delegátů na ní zvolilo svého předsedu. Převahou hlasů obhájil předsednictví Marcel Pielesz, za místopředsedu si zvolili Věru Gajdaczovou. Další místopředseda nebyl zvolen pro neobdržení nadpoloviční většiny hlasů kandidátů. Druhé kolo proběhne za měsíc.

Odboráře letos kvůli pandemickým opatřením přišlo pozdravit méně hostů. Patřil k nim generální ředitel TŽ Jan Czudek, který ve svém příspěvku shrnul současnou situaci na světovém trhu s ocelí i aktuální výrobní výsledky třinecké hutě.

„Pracujeme na tom, aby huť dostála závazku snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030 a zabezpečila tak budoucnost werku pro další generace.“Jan Czudek, generální ředitel TŽ

„Ve srovnání s finanční krizí a některými dalšími odvětvími nebude pandemická krize pro ocelářský průmysl zhoubná. Nicméně pandemie bude mít trvalý dopad na ocelářský průmysl prostřednictvím strukturálních změn v ocelářských odvětvích včetně urychleného přechodu k nízkouhlíkové společnosti,“ řekl mimo jiné.

Ujistil přítomné, že železárny pracují na řadě projektů, které transformují výrobu oceli tak, aby huť dostála závazku snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030 a zabezpečila tak budoucnost werku pro další generace.

Priority OS KOVO

Priority OS KOVO pro rok 2021 shrnul předseda ZO OS KOVO TŽ Marcel Pielesz. Řekl, že odborové organizace se zaměří na zajištění kompenzace nepřímých nákladů EU ETS a jejich navýšení. „Musíme ohlídat, aby národní pravidla nezpřísnila podmínky kompenzací,“ podotkl. V současné nelehké situaci je podle něj nesmírně důležitý sociální dialog. „Ten ve skupině TŽ-MS funguje velmi dobře, čehož si nesmírně vážíme,“ dodal Pielesz.

Plnění kolektivní smlouvy

V hodnocení loňského roku v třinecké huti vyzdvihl plnění podnikové kolektivní smlouvy. „Nárůst byl 5,15 % ze základny a dosáhli jsme průměrného výdělku ve výši 36 778 korun. Za čtyřleté volební období se nám konečně podařilo zvednout průměrné výdělky razantním skokem z 29 103 korun, za to patří vám všem velké poděkování, protože bez síly odborů by se nám to nepodařilo,“ uvedl.

Vyjádřil také důležitost jistoty zaměstnání v nejisté době. „Nesmírně si vážím stability naší společnosti a jistoty pro zaměstnance o to více s ohledem na chystající se transformaci hutě z titulu plnění závazků Zelené dohody pro EU,“ řekl Marcel Pielesz.
Delegáty ujistil, že i přes složitá opatření mají odbory pro letošní rok připravené sportovní, kulturní akce, pobyty pro děti i pro dospělé. Uspořádají je dle platných pravidel a možností.

Pro budoucí generace

„Mrzí mě, že v našem regionu není velkého zájmu o technické vzdělání. Myslím si, že náš podnik prošel mnoha rekonstrukcemi a už nepracujeme tak těžce jako naši předkové. I pracovní prostředí se velmi změnilo. Mohli bychom to změnit tím, že budeme doporučovat mladé generaci studovat na naší střední odborné škole, a tím získáme technicky zaměřené nové zaměstnance a nebudeme se potýkat se zaměstnáváním cizinců,“ míní Marcel Pielesz.

Příspěvek poslal do Třince předseda OS KOVO Jaroslav Souček. Jednoznačně podpořil hutní průmysl v Třinci. „Patříte mezi ty, kteří drží ekonomiku této země nad vodou, a ukázalo se velmi rychle, kdo vytváří skutečné hodnoty pro tuto zemi. Bez oceli a výrobků z ní se neobejde ani hospodářství České republiky, ani EU,“ směřoval slova povzbuzení na Třinecko.

Další zprávy z regionu