Oprava nadjezdu omezí dopravu

Chystaná rekonstrukce nadjezdu v Třinci zásadně omezí dopravu zaměstnanců z areálu Třineckých železáren (TŽ), občanů z městské části Kanada a návštěvníků Nemocnice Agel Třinec-Podlesí, zejména ze směru od centra města. Nezbytná opatření v dopravě město v koordinaci s hutí připravuje.

Oprava mostu se blíží. Foto: pmj

„Pro nás všechny to bude náročné období. Jinou možnost ale nemáme, opravě nadjezdu se nevyhneme! Věřím, že objízdné trasy splní svou náhradní roli dobře,“ konstatuje Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy TŽ.

Zatím není jasné, kdy přesně bude rekonstrukce zahájena. Předpokládaný termín je říjen letošního roku. Vše záleží na tom, kdy bude ukončeno výběrové řízení na zhotovitele. To je pro další tvorbu harmonogramu klíčové. Stavba by měla být ukončena až v létě příštího roku.

Oprava bude podle něj znamenat úplné uzavření silnice pro osobní dopravu. Autobusové dopravě a složkám integrovaného záchranného systému (IZS) bude průjezd přes nadjezd umožněn ještě po dobu podzimu a zimy. Až někdy od počátku března dojde na dobu asi čtyř měsíců k uzavření nadjezdu pro veškerou dopravu.

Objížďka pro osobní auta bude vedena přes Podlesí na Hlavní bránu a Koksovnu přes Třinecký les. Město právě z tohoto důvodu přednostně opraví silnici, která vede přes Kanadský les a v tuto chvíli je plná výtluků.

Po dobu úplné uzavírky je plánováno zřízení kyvadlové veřejné autobusové dopravy v úseku Koksovna – Hlavní brána s návazností na další směry k Válcovně drátů a jemných profilů v Konské a ve směru Podlesí. „Vše se bude teprve upřesňovat. Provozovatel veřejné dopravy má předložit návrh řešení, který bude následně projednán s městem a TŽ,“ podotýká Ivo Žižka.

Dobrá zpráva je, že průchod pro pěší a cyklisty bude po celou dobu zachován po Závodní ulici a podchodem na autobusové stanoviště.

„Tento týden vyhlašujeme výběrové řízení. Se zhotovitelem stavby budeme upřesňovat jednotlivé kroky a harmonogram dopravního omezení, jemuž se bohužel nevyhneme,“ potvrzuje primátorka Věra Palkovská. Ujišťuje, že veřejnost bude o všech změnách průběžně informována prostřednictvím regionálních médií i webových stránek města.

Oprava nadjezdu, který dosluhuje a vyžaduje celkovou rekonstrukci, bude stát až 90 milionů korun. Pokud by se neuskutečnila, nadjezd by se musel do tří let pro dopravu uzavřít. Město Třinec jej financuje z dotace a o dofinancování se postarají Třinecké železárny.

Přesné informace k harmonogramu stavby i organizaci dopravy budou v dostatečném předstihu zveřejňovány prostřednictvím hromadných vzkazů také v Třineckých železárnách.

Další zprávy z regionu