Parta nováčků úspěšně doběhla do cíle

„Napříč různými obory máte ambice a chcete růst, najít to, co vás baví. Musím říci, že máte mnohdy zajímavé a racionální nápady, což hodnotím velice kladně,“ řekl generální ředitel TŽ Jan Czudek směrem k absolventům 19. běhu Střediska nástupní praxe (SNP). Ti minulou středu představili vizi svého profesionálního růstu v huti.

Závěrečná prezentace praktikantů probíhá vždy před vedením firmy. Foto: mc

Jak vypadal můj první den ve fabrice, jaké přede mnou stály výzvy, jaká je moje vysněná práce? Na tyto otázky odpovídala devítka noviců: vysokopecař, referent kvality, programátor řídících systémů, technik strojních oprav, referent strategie, technologové a finanční účetní. Svou profesní budoucnost nastínili v horizontu od tří do desíti let. Z mladých lidí sršela pozitivní energie, nechybělo jim nasazení a chuť rozvíjet sebe i firmu.

„Chtěl bych se dále vzdělávat, a tím neustále zlepšovat a inovovat podnik. Chtěl bych především dělat to, co mě baví a jednoho dne rozhodovat o velkých věcech. Co se skrývá pod pojmem velká věc? To záleží na každém z nás,“ řekl během svého vystoupení praktikant Ryszard Marek. Na jeho filozofickou myšlenku navázal generální ředitel TŽ Jan Czudek. „Co člověk za necelý rok práce v železárnách považuje za velkou věc?“ zeptal se. „Aktuálně pracuji jako technik na údržbě a zabývám se možným obnovením životnosti trubek víka pánvové pece č.1. Řešení této problematiky a možnost dostat se na provoz, to je pro mě aktuální výzva,“ odvětil Ryszard Marek

Se zajímavou myšlenkou přišel Marek Cienciala, který svou profesní dráhu přirovnal k výrobě kolejnice. Tak jak není reálné, aby přímým produktem odpichu vysoké pece byla kolejnice, tak i moje další dráha musí projít určitými fázemi. Proto dnes nemohu přesně určit, na jaké pozici bych se viděl, jelikož jsem pořád ve fázi seznamování se s hutí,“ uvedl během své prezentace Cienciala.
Vojtěch Byrtus, který v rámci SNP pracoval na vysoké peci číslo 6 jako struskař, tavič a dispečer, by chtěl na vysokých pecích zůstat. Zajímá mě technologie, obě závěrečné práce na vysoké škole jsem měl zaměřené právě na vysoké pece, proto jsem rád, že zde můžu pracovat,“ podotkl Byrtus.

Podílet se na inovacích, které budou fabriku posouvat do 21. století. Takto definoval svou misi v TŽ Jiří Mravec. Inovace by dle jeho slov měly jít napříč automatizací a robotizací, ale také digitalizací ve výrobě i administrativě. „V neposlední řadě by se inovační tým měl podílet na technologických inovacích ocelářské prvovýroby a druhovýroby, navíc také vyhledávat a spravovat inovativní výrobky a služby,“ uvedl Jiří Mravec, načež zdůraznil, že důležitější nežli samotná náplň práce je pro něj tým, se kterým se bude na svém pracovním projektu podílet.

Oficiálního zakončení téměř ročního zaučování ve SNP se kromě generálního ředitele Jana Czudka zúčastnil i výrobní ředitel Česlav Marek, technický ředitel Henryk Huczala, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Ivo Žižka a vedoucí odboru personální práci a odměňování Raromír Raszka a personalistka Pavlína Kaszperydesová, která měla praktikanty po celou dobu na starosti.
Po závěrečné diskuzi s vedením hutě praktikanti poděkovali Pavlíně Kaszperydesové a Radomíru Raszkovi za jejich pomocnou ruku během 19. běhu SNP. „Poslední běh byl opravdu vydařený. Sešla se parta dobře připravených a ambiciózních lidí, kteří se nebáli předvést své nápady. Nyní budou pokračovat v práci na svých pozicích a věřím, že o nich ještě uslyšíme,“ shrnula Pavlína Kaszperydesová.

Další zprávy z regionu