Pivo pro hospic podporují nejen pivaři

Třinecká organizace Medica3nec vymyslela zajímavý projekt, díky kterému by mohla získat tolik potřebné finance na provoz mobilního hospice pečujícího o paliativní pacienty přímo v místě jejich bydliště.

O další možné podpoře mobilního hospice na Třinecku a Těšínsku si partneři akce povídali u piva.Foto: mc

Během letošního roku Medica3nec pečovala o 71 těžce nemocných pacientů a jejich rodiny. Péče o ně je však nákladná a prostředky na ni se shání velice těžce.

„Přemýšlely jsme s kolegyněmi nad uchopením celé myšlenky. Ideální je forma trvalého příkazu, ve kterém lidé přispívají pravidelně, byť malou částkou, ale i třeba stovka se může někomu jevit jako vysoká. A v tom mě napadlo, že by to mohla být třeba částka, kterou lidé běžně utratí za pivo (za jedno pivo),“ přiblížila zakladatelka této organizace Libuše Koppová.

A tak vznikla výzva – dneska si odpustím jedno pivo a ušetřenou částku věnuji mobilnímu hospici. „Jedno pivo v měsíci si může odříct opravdu každý. Anebo si ho dá a peníze přesto pošle. Akci mohou samozřejmě podpořit i lidé, kteří pivu neholdují,“ usmála se.

Libuše Koppová si udělala malý průzkum mezi pracovníky Třineckých železáren a zjistila, že je mnohým pivařům nápad sympatický. Třinecké železárny se do akce rády zapojily a vytvořily plakát kampaně, jejíž tváří se stal zaměstnanec Marek z provozu aglomerace. Fotografii dodal místní fotograf a patriot Pavel Zubek, o grafické ztvárnění loga kampaně a plakátu se postarala grafička Třineckého hutníku Veronika Pilchová. Plakáty jsou rozmístěny po celém areálu hutě tak, aby si výzvy všimlo co nejvíce lidí ze železáren.

Libuše Koppová je totiž přesvědčena o tom, že zaměstnanci hutě mají dobré srdce. „Podpory železáren si nesmírně vážíme. Je důležitá hned ve dvou rovinách. Prim hraje informovanost. Ne všichni lidé z regionu totiž vědí, že poskytujeme služby mobilního hospice, díky kterým lidé mohou mít své těžce nemocné blízké do poslední chvíle doma,“ přibližuje Andrea Szymeczek, ředitelka organizace Medica3nec, a dodává, že financování těchto služeb není jednoduché.

„Tato péče je zdravotními pojišťovnami financována pouze částečně. V současnosti je to do 50 % veškerých nákladů. V zásadě můžeme dělat jen tolik, nakolik nás lidé podpoří. Hradit musíme mzdy lékaře, zdravotních sester, provoz aut, benzín, zdravotnický materiál, speciální stravu i inkontinenční pomůcky.“

Pomoc mobilnímu hospici bylo pro mnohé pracovníky hutě samozřejmostí. „Nemoc si nevybírá a nikdy nevíme, kdy my sami anebo naši blízcí budou mobilní hospic potřebovat. Jsem rád, že jsem se dnes mohl se všemi účastníky tohoto záslužného projektu setkat, probrat specifikum paliativní péče v domácím prostředí a její další možnou podporu,“ shrnul Roman Heide, generální ředitel TŽ.

„Téma mobilního hospice by nemělo být tabu, proto jsem moc rád, že jsem tuto myšlenku mohl podpořit. Važme si toho, že jsou tyto služby v našem regionu dostupné,“ završil pan Marek, tvář kampaně Pivo pro hospic.

Další zprávy z regionu