Praktické ukázky pro návštěvníky předvedou sami studenti

Seznámit se s bohatou nabídkou oborů technického zaměření Střední odborné školy Třineckých železáren (SOŠ TŽ) mohou žáci základních škol se svými rodiči během Dnů otevřených dveří. První z nich proběhne už ve čtvrtek 14. listopadu od 8 do 17 hodin.

Nové dílny se studentům líbí.

Zájem studentů o výběr řemeslných oborů oproti minulým letům mírně narůstá. „Letošní školní rok jsme do prvních ročníků přijali 130 žáků. Je do o téměř o tři desítky studentů víc než v předchozím školním roce a po čtyřech letech poklesu znamená konečně stabilizaci. Věříme, že tento trend je trvalý,“ konstatuje ředitel SOŠ TŽ Aleš Adamus.

Nabídkou oborů se škola snaží pružně reagovat na potřeby trhu práce a zejména největšího zaměstnavatele v regionu a zřizovatele školy Třineckých železáren i dceřiných firem. Letos poprvé otevře tříletý obor Operátor skladování, který je obdobou maturitního oboru Logistika. „Logistiku se učí ve třech ročnících 44 žáků, z nichž první budou v příštím školním roce maturovat. Jsme jediná škola v ČR, která disponuje specializovanou učebnou na procesy v oboru logistiky,“ upřesňuje ředitel školy.

„Nové dílny jsou pro naše žáky i pro ty, kteří se teprve rozhodují o své budoucí škole, rozhodně lákavější. U nás se naučí pracovat se zařízením odpovídajícím technologii současnosti, a navíc v čistém a bezpečném prostředí.“Aleš Adamus, ředitel SOŠ TŽ

Kromě toho se mohou žáci hlásit také do čtyřletých maturitních oborů Automatizované systémy a IT, Logistika a ekonomika v průmyslu, Mechanik strojů a zařízení, Řízení kvality v metalurgii. Nebo využít tříleté učební obory: Elektrikář – silnoproud, Hutník, Obráběč kovů, Slévač, Strojní mechanik, Instalatér a další.
Škola nabízí také obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – obor strojírenské práce, pečovatelky a kuchařské práce. Absolventi mohou pokračovat ve studiu a získat další odbornost pro lepší uplatnění na trhu práce.

V současné době je podle Aleše Adamuse největší zájem o elektro obory, kde dohromady do čtyřletého maturitního a tříletého výučního chodí přibližně 150 studentů.

Další prohlídky pro zájemce jsou pak plánovány na 4. prosince a na sobotu 11. ledna. Během nich se případní zájemci o studium na škole v maturitních i učebních oborech mohou podívat do odborných učeben, laboratoří i dílen, jimiž je provedou současní studenti a pedagogové. Prostory školy prošly v posledních letech kompletní rekonstrukcí, jsou nově vybaveny a studentům mají co nabídnout.

V dílnách na ně čekají nové frézy, soustruhy, překvapí je dílna robotiky a automatizace i učebna pro CNC programování. Všichni žáci projdou výukou spojenou s automatizovanými systémy a informačními technologiemi včetně programování, což je v průmyslu trendem. „Nové dílny jsou pro naše žáky i pro ty, kteří se teprve rozhodují o své budoucí škole, rozhodně lákavější. U nás se naučí pracovat se zařízením odpovídajícím technologii současnosti, a navíc v čistém a bezpečném prostředí,“ doplňuje ředitel školy.

Každý rok ze školy vychází více než stovka absolventů, z nichž většina nastoupí do zaměstnání v huti nebo jejích dceřiných společnostech. Část studentů pokračuje ve studiu na vysoké škole.

 

Další zprávy z regionu