Projev generálního ředitele Jana Czudka k situaci s koronavirem

Vážení spolupracovníci,
ocitli jsme se v těžké zkoušce, kterou málokdo dokázal předvídat. Jsme zvyklí řešit povodňové situace, sněhové kalamity či prát se o zákazníky na globálním trhu. Pandemii nebezpečné nemoci jsme dosud čelit nemuseli.

Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren

Její důsledky dopadají také na firmy, Třinecké železárny v tom nejsou žádnou výjimkou. Od samého počátku se snažíme ke všem nařízením přistupovat zodpovědně a se zdravým rozumem.
Stejně jako celá společnost čelíme od počátku nedostatku roušek a desinfekce. Věřte, že pro jejich zabezpečení děláme vše, co je v našich silách. Jsem hrdý na to, že náš region se postavil problému velice rychle čelem a že i mnozí z vás, vašich rodin a přátel se vrhli na solidární šití roušek, když se je pro občany nepodařilo zajistit naší vládě.

Desinfekci jsme si zajistili vlastní výrobou ve skupině TŽ – MS. Od víkendu jsme začali navíc desinfikovat sociální zařízení, jídelny, kantýny, hasičskou zbrojnici a další pracoviště. V desinfekci prostor s velkým pohybem lidí, kde hrozí nebezpečí zavlečení infekce, budeme pokračovat. Zdraví nás všech je totiž jednoznačnou prioritou.

Fabrika nastartovala změny v uspořádání pracovní doby a rozdělením pracovních kolektivů tak, abychom minimalizovali riziko výpadku velkého množství lidí kvůli onemocnění.

Děkuji, že i vy jste na svých pracovištích k zabránění šíření nemoci Covid-19 přistoupili rozumně a vzájemně se snažíte neohrožovat ostatní kolegy svým chováním. Především se ale ochráníme my sami ať už ve fabrice nebo mimo ni. Vlastní zodpovědností a ohleduplností každého z nás k těm druhým.

Třinecké železárny hodláme i v tomto složitém období udržet v chodu. Tak abychom si v budoucnu udrželi své postavení na trhu. Obchodníci dělají vše proto, aby naše produkty směřovaly k zákazníkům, kteří naši ocel potřebují a jsou schopni za ni zaplatit. Na měsíc duben jsou zatím zakázky zajištěny téměř v plánovaném objemu, ale s ohledem na vývoj událostí v Evropě se dá očekávat, že dojde ke zhoršení a odbyt bude klesat. My se na tuto skutečnost připravujeme.

Díky naší flexibilitě budeme chtít výpadek určitého sortimentu nahradit jinými produkty (například betonářskou ocelí), které odbyt mají.

Udržení zákazníků je pro budoucnost fungování firmy klíčové. Musíme počítat s tím, že i tato krize jednou pomine a svět se vrátí do svých obvyklých, byť určitě ne stejných kolejí.

Na tomto místě musím říci, že největší boj o naši dnešní i zítřejší existenci musíme svádět s lidmi, kteří nemají ponětí o fungování ekonomiky státu a byli by schopni v zájmu populismu a sebeprezentace zlikvidovat celý průmysl.

Ekonomický výpadek zcela jistě pocítíme, ale díky naší dlouhodobé strategii a obezřetnosti jsme schopni krizi ustát. Nevíme sice, jaké následky čekají Evropu a svět poté, až riziko pandemie pomine. Dokonce ani nevíme, jak dlouho krize potrvá, a kolik firem se z ní už nevzpamatuje. Boj s pandemií také zřejmě řadu skutečností změní. Buďme proto připraveni na to, že věci už zcela jistě nebudou jako dřív.

Věřím však tomu, že dřív nebo později poptávka po oceli, která vzniká díky našemu společnému umu, opět poroste.

Využijte, prosím, v této době dobře čas, který můžete trávit se svými blízkými. Všem nám to dává příležitost trochu zpomalit, zamyslet se a uspořádat si životní priority. Přeji si, aby se nám všem podařilo této nové nákaze vyhnout. Přeji vám i vašim blízkým pevné zdraví a pokud možno klidné dny. Držme si palce, ať Česká republika nákazu co nejdříve zvládne.

Další zprávy z regionu