Slévárny chtějí rozšířit možnosti uplatnění na trzích

Na konci minulého roku poklesla poptávka po odlitcích pro hutní a automobilový průmysl, což ovlivnilo celoroční výkony na provozech Sléváren Třinec. Obdobný pokles objemu výroby zaznamenala většina slévárenských firem na českém trhu.

Ilustrační foto

Téměř 63 procent výroby Sléváren Třinec, která zaměstnává 638 kmenových zaměstnanců, putuje do zahraničí. Prim vede Itálie, Německo a Polsko. Mezi tuzemské odběratele patří firmy skupiny TŽ-MS, do kterých v loňském roce směřovalo 13 procent odlitků.

Objem celkové výroby dosáhl 32 945 t, což je o téměř 9 procent méně než v roce předešlém. Na tomto výsledku se podepsal pokles poptávky o více než 25 procent v průběhu posledního kvartálu roku 2019 v hutním, automobilovém i strojírenském průmyslu. Pouze provoz Slévárny šedé litiny I splnil plánované úkoly.

Ve Slévárně oceli se oproti předcházejícímu období vyráběl pracnější sortiment s vyšší průměrnou kilogramovou cenou, avšak i tento provoz nesplnil plánované úkoly. Obdobný trend zaznamenala také Slévárna šedé litiny II. Ochlazení poptávky se projevilo i v tlaku zákazníků na prodejní ceny. Opačně tomu však bylo v oblasti nákladů. V průběhu celého roku rostly ceny surovin, energií i osobní náklady.

Dle slov ředitele společnosti Zdeňka Vladára je práce ve slévárnách založena nejen na poměrně velkém podílu manuální práce, ale i na zručnosti. „Pro práci ve slévárnách je potřeba opravdových nadšenců a těch se obecně v naší společnosti nedostává. Musím konstatovat, že máme problémy se stabilizací kádrů našich spolupracovníků. Proto jedním z našich aktuálních cílů kromě rozšiřování trhu a výrobních možností je řešení nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v oborech: hutník, slévač, elektrikář a obráběč kovů,“ řekl ředitel. Důležitým cílem je podle něj zavedení nového slévárenského informačního systému.

„Aktuální situace nám kromě těchto úkolů nastavila zvládnutí koronavirové pandemie a její dopad na ekonomiku. Stojí před námi jeden velký úkol. Nevidět současné dění, jako období, které je potřeba přečkat. Ale naopak, reagovat a využít nynějších zkušeností, kdy se potýkáme s mnoha nepředvídatelnými a dosud neznámými problémy, k udržení stability společnosti a v konečném důsledku posílení našeho postavení na trhu,“ konstatoval.

Vedení Sléváren Třinec děkuje všem pracovníkům za poctivou a kvalitně odvedenou práci v roce 2019. Poděkování rovněž patří zákazníkům, dodavatelům a všem dalším pracovníkům skupiny TŽ-MS, kteří se podíleli činnosti a projektech společnosti.

„Vzhledem k aktuální situaci, ve které se nacházíme, bych chtěl poděkovat našim pracovníkům. Především za jejich přístup a chování, díky němuž se nám podařilo udržet chod provozů a plnit požadavky našich zákazníků. Do dalších měsíců bych chtěl popřát především hodně zdraví a pohody v pracovním i osobním životě,“ uzavřel ředitel společnosti.

Další zprávy z regionu