Slévárny Třinec modernizují jeden ze svých výrobních uzlů

Společnost Slévárny Třinec, dceřiná firma Třineckých železáren (TŽ), modernizuje pracoviště vytloukání a odlamování vtokové soustavy od odlitků z automatické formovací linky HWS na Slévárně šedé litiny II. První ze tří etap projektu firma završila a na konci srpna spustila zkušební provoz.

První etapu modernizace firma skloubila s plánovanými odstávkami, nyní běží zkušební provoz. Foto: Archiv ST

Modernizovaný výrobní uzel je součástí automatické formovací linky HWS, na které se vyrábějí odlitky ze šedé a tvárné litiny zakázkové výroby pro externí zákazníky o kusové hmotnosti od 10 do 150 kilogramů. Jedná se například o odlitky skříní převodovek, krytů, pouzder, přírub nebo armatur.

Harmonogram investiční akce firma skloubila s plánovanou odstávkou v rámci dvoutýdenních středních oprav na všech výrobních provozech.
„Především kvůli dlouhým dodacím lhůtám technologie a náročnosti projektu jsme přípravu zahájili již v roce 2021. Na realizaci se podílelo 17 firem a zaměstnanci Sléváren Třinec a TŽ. 29. srpna jsme spustili zkušební provoz, který potrvá dva měsíce,“ přiblížil Pavel Zogata, referent technického rozvoje Sléváren Třinec.

Mezi hlavní technologické části modernizace patří vibrační vytloukací rošt umístěný ve stávající protihlukové odsávané kabině, dopravní zařízení surových odlitků a Andromat, zařízení pro manipulaci s odlitky a vtoky a jejich hrubou apretaci. Manipulátor s hydraulickým pohonem je ovládán operátorem nově z klimatizované kabiny, čímž dojde k odstranění fyzicky náročných činností.

„Postupná eliminace ruční namáhavé práce je jednou z našich současných investičních strategií. Realizací této investice dojde rovněž k zefektivnění a zkvalitnění výrobního procesu s pozitivním dopadem na kvalitu našich odlitků při současném zlepšení pracovního prostředí,“ vysvětlil ředitel Martin Adamec a poděkoval za úspěšné zvládnutí akce.

„Upřímné poděkování patří všem našim pracovníkům, kteří se na projektu podíleli nejen během samotné realizace, ale i na jeho důkladné přípravě. Dále chci poděkovat všem dodavatelům a některým kolegům z TŽ, díky nimž vše proběhlo dle stanoveného plánu,“ uzavřel ředitel Martin Adamec.

Další zprávy z regionu