Speciální ocelové lano pro remorkér

Transport lana z Bohumína do přístavu La Luz na Kanárských ostrovech trval dva týdny. Převoz pomocí speciálního návěsu na silnici a následně lodí po moři se připravoval tři měsíce. Lano o průměru 68 milimetrů a dlouhé přes kilometr vážilo více než 25 tun.

Ocelové lano pro 49metrovou španělskou loď nebylo jednoduché přepravit. Foto: archiv ŽDB Drátovna

Když obchodní oddělení provozu Lanárny ŽDB Drátovna obdrželo od tradičního španělského odběratele Lankhorst-Euronete poptávku pro rejdaře na výrobu speciálního ocelového lana, vše vypadalo jako rutinní záležitost. Tato společnost již několik let z bohumínské Lanárny odebírá speciální ocelová lana pro kontejnerové jeřáby, přičemž patří mezi stěžejní zákazníky společnosti ŽDB Drátovna, dceřiné firmy Třineckých železáren.

„V minulosti jsme pro španělského odběratele dodávali různá lana pro přístavní jeřáby. Nyní šlo o speciální lano pro 49 metrů dlouhý remorkér VB Hispania, tedy loď s výkonným motorem a poměrně malou vlastní tonáží, která se již nyní používá zejména k tažení nebo tlačení vysokotonážních lodí,“ říká vedoucí prodeje Lanárny ŽDB Drátovna Jiří Foltyn s tím, že s výrobou speciálního lana nebyl v bohumínském provoze žádný problém, ale kvůli hmotnosti a rozměrům se jako komplikace jevil jeho transport k odběrateli.

„Lano mělo průměr 68 milimetrů, bylo dlouhé 1 200 metrů a mělo hmotnost včetně přepravního bubnu přes 25 tun. Podobných lan vyrobíme ročně okolo deseti, ale obdobnou logistickou přepravu takového nadrozměrného nákladu jsme ještě neřešili,“ doplnil Jiří Foltyn.

Samotná výroba lana trvala dva týdny. Začala přesoukáním lanových drátů, dodaných provozem Tažírna Patentovaných Drátů na strojní cívky. Pokračovalo se slaňováním vnějších pramenů lana a ocelové duše. Další operací bylo srážení těchto vnějších pramenů a ocelové duše v hotové lano. Pracovníci provozu Lanárny poté dokončili výrobu lana zalitím do koncovky.

„To obnášelo nasazení speciální OSS koncovky na konec lana, roztřepení konce lana a jeho zalití speciální pryskyřicí, která musela kvůli lepší přilnavosti několik hodin schnout. Poté jsme museli provést zkoušku kvality lana. Protože máme povolení certifikační firmy DNV-GL na samostatné provádění trhací zkoušky lana vcelku pouze do průměru 56 milimetrů, tak musel přijet technik z firmy DNV-GL, který zkoušku provedl, a my jsme certifikát na lano obdrželi,“ sdělil obchodní referent Lanárny Marek Suchý s tím, že tažná síla je na tomto speciálním laně 362 tun, takže remorkér může do této hmotnosti tahat různé předměty bez jakýchkoliv problémů.

Když nadrozměrný náklad putoval z Bohumína do přístavu La Luz na Kanárských ostrovech a následně přímo k odběrateli, byl to složitý dopravní oříšek. Přeprava se plánovala tři měsíce dopředu a obchodníci z Lanárny celý transport konzultovali s pracovníky přepravy Moravia Steel.

Více než 25tunové lano bylo expedováno na bubnu s průměrem čela 260 a šířky 220 centimetrů. Tento rozměr bubnu je velmi nestandardní pro přepravu jak na nákladním autě, tak kontejnerem na lodi. „Protože kamion má maximální šířku dopravy nákladu 250 centimetrů, tak buben nešel umístit jako obvykle, protože by po obou dvou stranách přesahoval 5 centimetrů. Takže jsme museli lano vézt na speciálním návěsu. Navíc váha lana na vozidle přesahovala 25 tun, takže nemohlo být převezeno kamionem,“ rozvedl složitosti přepravy obchodní referent.

V Bohumíně bylo lano pomocí speciálního jeřábu během dvou hodin na návěs naloženo, a to včetně zajištění a upevnění. Poté se transport vydal na zhruba 900kilometrovou cestu do německého přístavu Hamburk. Nadrozměrný náklad cestu zdolal s kratšími přestávkami bez komplikací za tři dny.

V hamburském přístavu byl buben přeložen do speciálního námořního kontejneru typu flat-rack. „Kvůli rozměrům bubnu musel být kontejner s naším lanem umístěn na lodi úplně nahoře nad ostatními kontejnery, protože buben přečuhoval 40 centimetrů nad vrchní hranou kontejneru,“ uvedl vedoucí prodeje Lanárny Jiří Foltyn.

Lano poté zakončilo svou pouť v přístavu La Luz na Kanárských ostrovech. „V přístavu La Luz jsou dva terminály, a náš rejdař bohužel neměl povolení složit v terminále požadovaném zákazníkem. Museli jsme tedy ještě zajišťovat silniční přepravu nadrozměrného nákladu do druhého terminálu,“ uvádí problémy obchodní referent Marek Suchý a dodává, že poté již byla cesta nákladu u konečného zákazníka a lano bylo instalováno do remorkéru VB Hispania.

Provoz Lanárny byl založen v roce 1951 za účelem výroby těžních lan pro blízké doly. Vzhledem k postupnému útlumu těžby v České republice a rozšíření strojního zařízení se provoz postupně začal více orientovat i na další segmenty, jako jsou speciální jeřábová lana, lana pro lanovky a vleky, rybářská lana a lana pro všeobecné použití.

V současné době se roční výroba pohybuje okolo 6 kilotun, přičemž více než 95 procent produkce Lanárna exportuje. Nejvíce do Německa, zemí Beneluxu, Polska a Velké Británie. Lana dodává také do USA, Číny, Singapuru, Maroka nebo Spojených arabských emirátů.

Další zprávy z regionu