Střídání směn. Ponechat, anebo ne?

Od pondělí 15. listopadu do neděle 28. listopadu budou moci zaměstnanci některých provozů Třineckých železáren, kteří pracují v nepřetržitém směnovém cyklu hlasovat, zda se chtějí vrátit k původnímu rozložení směn RR-OO-NN-VV anebo chtějí zachovat aktuální systém RR-NN-OO-VV.

Kdysi byly směny pouze dvě. Lidé pracovali dvanáct hodin. Foto: archiv TŽ

Hlasování se týká třineckých provozů Řídicí systémy, Válcovna drátu a jemných profilů, Doprava a expedice, Výroba železa a oceli, Zabezpečení kvality a Příprava a řízení výroby. Na provozech Koksovna a druhotné suroviny a Válcovna předvalků a hrubých profilů zůstane zachován stávající systém.

O možné změně směnnosti se tedy diskutuje nejen na jednotlivých pracovištích, ale i po šichtě. Někteří jsou razantně proti změně, jiní by se k původnímu rozložení šichet rádi vrátili.

„Když jsem pracoval na směny, po noční jsem byl stejně celý den unavený. První den volna nebyl pro mě plnohodnotný. Kdyby se mě to osobně týkalo, rád bych pracoval dle aktuálního systému směnnosti. Respektuji však názor lidí, kteří po noční a před odpolední potřebují delší čas na odpočinek. Mají složité cestování do práce a nemají jiné časově náročné aktivity, kde by lépe využili dva plnohodnotné dny volna, a tak by chtěli pracovat dle původního rozložení směn. Což jim nemůže mít nikdo za zlé,“ řekl Andrzej Zogata, vedoucí střediska Aglomerace.

Z jeho pohledu však rozložení směnnosti nemá na chod střediska či provozu větší vliv. Souhlasí i jiní střediskáři. „Zavedení nového systému směnnosti se pojilo s nutnou byrokracií, ale v provozu střediska a dělbě práce jsme to nikterak nepocítili,“ uvedl Lukáš Szromek, vedoucí střediska KJT
a úpravny.

Náročnosti práce na směny je si dobře vědom i předseda odborové organizace ZO OS KOVO TŽ Marcel Pielesz, který v nepřetržitém provozu pracoval jednadvacet let. „V našem werku je vzhledem k charakteru výroby nemožné zrušit nepřetržitý chod. Nesmírně si vážím zaměstnanců, kteří toto denně absolvují. Každoročně se v kolektivním vyjednávání snažíme tuto neatraktivnost motivačně vykompenzovat,“ podotýká.

I on potvrzuje, že názory se v huti různí a nelze vyhovět všem. Hlasování je podle něj jediný způsob, jak nechat rozhodnutí na většině.

Hlasujte o střídání směn
Do hlasování se zapojí pouze provozy VI, VJ, VL, VO, TJ a VP. Hlasovat mohou od pondělí 15. do neděle 28. listopadu, a to prostřednictvím SMS brány všichni ti, kteří si přejí návrat k původnímu systému. Stačí na telefonní číslo 725 257 162 poslat odpověď na otázku: „Pokud chcete návrat k původnímu rozložení směn RR-OO-NN-VV“, pošlete SMS ve tvaru: Evidenční číslo zaměstnance (mezera) ANO. Bude akceptováno pravidlo 1 telefonní číslo 1 odpověď a 1 evidenční číslo. Znamená to, že z jednoho telefonního čísla bude zaevidována pouze jedna odpověď, v případě několika odpovědí pod jedním evidenčním číslem bude akceptována pouze v čase první SMS odpověď. Pokud se většina zaměstnanců shodne na změně, bude zavedena na úrovni celého provozu od ledna příštího roku.

Další zprávy z regionu