Třinecké železárny chystají protihluková opatření za miliony korun

Ekologické investice do odprášení přinesly pozitivní efekt ve významném snížení prachu v ovzduší, negativní ve zvýšení hlučnosti provozu. Už za několik týdnů huť začne se stavbou protihlukových opatření na několika místech fabriky za 9 milionů korun. Ty by měly decibely i tónové složky nepříjemných zvuků snížit.

Odprášení aglomerace č. 1 se protihluková opatření dotknout na dvou ventilátorech.

Dva výdechy z ventilátorů na odprášení uzlů na první aglomeraci, komín a ventilátory s pohonem na pánvovém odprášení kyslíkové konvertorové ocelárny. To jsou tři nejvýznamnější zdroje hluku dle hlukové studie zpracované pro Třinecké železárny.

„V září začneme řešit tři nejvýznamnější z nich na ocelárně a aglomeraci, postupně připravíme projekty i na ostatní tak, abychom co nejvíce snížili hlukovou zátěž v okolí.“Česlav Marek, výrobní ředitel hutě

Hlukovou studii zadaly Třinecké železárny odborné firmě z Brna. Zpracování trvalo několik měsíců, kdy probíhalo měření na několika místech v huti u potencionálních zdrojů včetně dceřiných firem, ale také v okolí. Odhalila i další zdroje, a to zejména z dopravy. Na ulicích Frýdecká a Těšínská je hluk z dopravního ruchu srovnatelný s provozy hutě.

„Studie definovala žebříček nejvýznamnějších zdrojů hluku a navrhla protihluková opatření včetně namodelování předpokládaného snížení hladiny akustického výkonu zdroje. V září začneme řešit tři nejvýznamnější z nich na ocelárně a aglomeraci, postupně připravíme projekty i na ostatní tak, abychom co nejvíce snížili hlukovou zátěž v okolí,“ vysvětluje výrobní ředitel Třineckých železáren Česlav Marek.

Upřesňuje, že zdrojem rušivého zvuku konkrétně z ocelárny je ventilátor, který do okolí vyzařuje hluk s tónovou složkou. „Díky novým zařízením odprášení se od roku 2015 snížil objem prachu o téměř 75 %. Zařízení však přineslo negativní efekty ve zvýšení hlučnosti provozu ventilátorů a zvýšení nákladů na elektrickou energii,“ vysvětluje Česlav Marek s tím, že hlukovou zátěž se nyní snaží firma řešit.

Bezhlučný provoz hutě není reálný. Firma se snaží pracovat na protihlukových opatřeních u starších zařízení, nové moderní ventilátory jsou vybaveny akustickými kryty a izolací. Harmonogram protihlukových opatření firma předložila Krajské hygienické stanici.

Další zprávy z regionu