Třinecké železárny dezinfikují plošně

Prostorová dezinfekce míst s velkým pohybem lidí začala od víkendu v Třineckých železárnách. Navazuje na zvýšenou dezinfekci prováděnou úklidovými firmami.

V Třineckých železárnách probíhá desinfekce postupně.

Jde o preventivní opatření proti šíření viru nemoci Covid-19, které zavedlo vedení firmy. Dezinfekcí již hasičská zbrojnice, část kantýn a několik velkých sprch a sociálních zařízení. „Postupně budeme dezinfikovat další prostory a sociální zařízení s velkým pohybem osob,“ ujišťuje Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy TŽ.

Huť už od počátku března postupně zavedla různá opatření dle nařízení státu. Zajišťuje bezkontaktní měření teploty řidičů kamionů vjíždějících do areálů hutě a na pracoviště mimo tyto areály i namátkové bezkontaktní měření teploty jiných osob vstupujících do firmy. Pokud mají zvýšenou teplotu nad 37,5 stupně Celsia, není jim povolen vstup.

Nedostatek dezinfekčních prostředků nahradila výroba v laboratořích firmy Enviform. Kvůli nedostatku vhodných nádob pro distribuci dezinfekčního přípravku vyzvali její zaměstnanci k poskytnutí prázdných plastových kanystrů (3 l až 10 l) například z tekutých mýdel a jiných nezávadných látek. A to prostřednictvím pověřených správců budov, provozních ekologů, nebo přímo laboratoři na koksovně (kontakt: Jitka Petrová – 33 926; Eva Maligová – 32728).

S nedostatkem roušek na trhu se snaží pomoci firma Enviform, kde šijí roušky látkové. Stejnou aktivitu rozjeli i na ZO OS KOVO TŽ.

Další zprávy z regionu