Třineckému hutníku je sedmdesát

Přesně před sedmdesáti lety, 1. května 1949, vyšlo první číslo závodního časopisu Třinecký hutník, který nepřetržitě vychází dodnes. Postupem času měnil hlavičku i grafiku, obsahem stále více nahlížel do měst a obcí v okolí hutě, až se firemní časopis stal regionálními novinami.

Vznik a minulost Třineckého hutníku přibližuje Muzeum Třineckých železáren a města Třince v rámci stálé expozice, která byla slavnostně otevřena u příležitosti 180. výročí železáren.

Návštěvníci muzea se tak mohou také dozvědět, že předchůdce dnešního Třineckého hutníku lze označit jako komunistický list pro dělníky Třineckých železáren. Dvoutýdeník Trzyńcan, vydávaný okresním výborem Komunistické strany v Karviné, vycházel v letech 1930 až 1937.

V době nacistické okupace vydával německý koncern Berghütte pro třineckou huť i další závody společnosti časopis Berg und Hüttenwerkgesellschaft Karwin-Trzynietz AG a v Českém Těšíně Berghütte Werk Zeitung. Třinecké železárny byly v té době jedním z největších a hospodářsky nejvýznamnějších podniků koncernu Berghütte.

První pokus o vydání závodních novin po válce byl učiněn 1. prosince 1945, kdy vyšly desetistránkové, na psacím stroji psané noviny s názvem Třinecký hutník.

V letech 1946 až 1947 vydávala Báňská a hutní společnost časopis Hutník, který byl tiskovým orgánem Třineckých železáren, ale zároveň časopisem určeným pro všechny její ostatní závody.

První číslo podnikového časopisu Třinecký hutník, který bez přerušení vychází dodnes, neslo datum vydání 1. května 1949. V proudu historie, s politicko-společenskými změnami a ekonomickým vývojem se pochopitelně měnil také Třinecký hutník, jeho obsah, rozsah, styl i vizáž.

V posledních desetiletích přibývalo barevných stran, od června 2013 jsou celé noviny plnobarevné. Ve stejném roce zatím naposledy výrazně změnily svou grafickou tvář. Současná hlavička novin je za sedmdesát let již jedenáctá v řadě.

Na stránkách Třineckého hutníku s plynoucím časem přibývalo zpráv o dění za branami největšího zaměstnavatele v nejvýchodnější části země. Podnikový časopis se tak postupně změnil v regionální noviny a v tom je unikátní.

Od února 2012 přináší informace o dění ve firmách ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel a v celé spádové oblasti i zpravodajský portál eHutník, který loni v březnu rovněž dostal novou tvář.

Další zprávy z regionu