Třinecký koks je tu už 150 let

Chlapi z provozu Koksovna a druhotné suroviny Třineckých železáren (VK TŽ) ukázali, že mají velké srdce a rázovitý smysl pro humor. Na oslavy 150 let třinecké koksovny se jich do Werk Areny sjelo kolem 160. Bývalí i současní zaměstnanci vzpomínali, hodnotili a užívali si společně strávený čas.

Původní projekt nové koksovny udělal vedoucímu provozu Martinovi Sikorovi velikou radost. Foto: mc

Úterní seminář spojený s oslavami 150 let spuštění výroby koksu v TŽ zahájil vedoucí provozu Martin Sikora. „Jsem rád, že jste přijali naše pozvání. Vítám mezi námi zástupce vedení společnosti, odborů, České hutnické společnosti a sponzorů, bez kterých by se dnešní akce nemohla uskutečnit,“ řekl v úvodu šéf výroby koksu a druhotných surovin.

Taková tradici se jen tak nevidí
Slova se ujal i generální ředitel TŽ Roman Heide, který vyzdvihl historický i současný význam výroby koksu v Třinci.

„Tradice dlouhá 150 let je něco, co se v našich současných dějinách jen tak nevidí. Vždyť začátky výroby koksu sahají do dob, kdy naše domácnosti neměly zavedenou elektrickou energii ani jiné moderní vymoženosti. A přesto všechno místní koksaři tvořili něco, co je vstupní a zásadní surovinou pro výrobu surového železa a následné zpracování oceli,“ zdůraznil generální ředitel. Poté všem zúčastněným poděkoval za to, že koksárenství v TŽ udrželi a dál rozvíjí, a popřál jim vše dobré do dalších let.

Přípitek pojali po koksařsku
Na zdraví a pracovní úspěchy si hosté připili netradičně nazvaným nápojem. „Jak jinak než dehtovicí,“ usmál se vedoucí Martin Sikora a spolu s generálním ředitelem vybídl všechny ke společnému přípitku.

Střípky z historie i současnosti
O vzniku a rozvoji koksárenství v Třineckých železárnách hovořil vedoucí střediska koksárenských baterií Bogdan Cieślar. Poukázal na první pokusy s pěchováním uhlí v roce 1883, na postupný vývoj využívání vedlejších chemických produktů i na velký rozmach v rozvoji huti v letech 1906–1931.

„Zvyšování požadavků na výrobu koksu si vyžádalo výstavbu dalších koksárenských baterií, proto tehdejší vedení rozhodlo o výstavbě nové koksovny na levém břehu Olše, která funguje od roku 1962,“ uvedl Bogdan Cieślar, který komentoval i generální opravy, modernizace a technologické novinky spojené s koksárenskými bateriemi.

Více se dočtete v tištěném vydání Třineckého hutníku ze dne 6.12.2023.

Další zprávy z regionu