Velvyslanci navštívili huť

Historii, současnost i budoucnost průmyslu v Moravskoslezském kraji poznávali během minulého týdne zástupci Rady EU. V pátek delegáti navštívili také Třinec.

Delegáti s úžasem sledovali výrobu drátu. Foto: Marek Džupin

Návštěvu Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU (tzv. COREPER I) uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Moravskoslezským krajem u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

„V Moravskoslezském kraji jsme chtěli ukázat úspěšnou transformaci zdejší krajiny i další plány, jak v ní pokračovat. Moderní a zelená Evropa může být i v místě bývalých oblastí těžkého průmyslu,“ uvedl Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Region za poslední roky udělal ohromný krok vpřed. Česká republika v Bruselu dojednává řadu legislativních návrhů, které se týkají přechodu na zelené, udržiteln

„Doufám, že všichni chceme zachovat konkurenceschopnost naší výroby a zároveň co nejvíce chránit klima.“Jan Czudek

é technologie. Jde o konkrétní věci, které budou mít dopad nejen na další modernizaci místní ekonomiky, ale především kvalitu života lidí, kteří zde žijí. Čeká nás ještě hodně práce, a proto je dobře, že se velvyslanci ostatních zemí EU budou moct napřímo seznámit s tím, jak vypadá situace v praxi,“ řekl Jaroslav Zajíček, stálý představitel ČR ve Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU.

Třinecké železárny se proto ve své prezentaci zaměřili na svůj plán transformace a modernizace huti. Generální ředitel Jan Czudek delegátům vyzdvihnul klíčové investice, které železárny v nejbližších letech plánují. „Vytýčili jsme si čtyři oblasti, které nejvíce přispějí ke snížení naší uhlíkové stopy. Staví na využívání obnovitelných zdrojů, ekologizaci prvovýroby, provozu a procesů, počítá se změnou portfolia směřující do ekologických segmentů a také na principech cirkulární ekonomiky,“ řekl mimo jiné generální ředitel TŽ.

Poukázal také na významné snížení emisí prachu, jehož huť investicemi do nových technologií odprášení za poslední roky dosáhla. Neopomenul také připomenout, že ač současná situace budoucí transformaci příliš nepřeje, přesto v ní Evropská unie hodlá v nezměněné podobě pokračovat navzdory energetické krizi, vysokým cenám elektřiny a nutnosti eliminace závislosti na ruských zdrojích.

„Je však jasné, že Green Deal se musí současné situaci přizpůsobit, jde o budoucnost průmyslu v Evropě a stovky tisíc pracovních míst. Doufám, že všichni chceme zachovat konkurenceschopnost naší výroby a zároveň co nejvíce chránit klima,“ dodal na závěř Jan Czudek.

Sedmdesátičlenná delegace se pak měla možnost podívat do Integrovaného záchranného centra v Třinci, kde jim jednotka profesionálních hasičů ukázala zásah u havarovaného vozidla. Poté se přesunuli do Třineckých železáren, kde je čekala prohlídka válcovny drátu. Večer pak velvyslanci strávili v národopisném areálu Matice Slezské v Dolní Lomné, kde se seznámili s bohatým folklórním dědictvím regionu Těšínského Slezska včetně gastronomického zážitku místních specialit.

Další zprávy z regionu