Výsledek průzkumu: Zlepšit vztahy na pracovišti a komunikaci

Po třinácté mohli zaměstnanci Třineckých železáren formou dotazníkového šetření vyjádřit svůj postoj k zaměstnavateli. V průběhu června a července se do něj z 6 998 zaměstnanců zapojilo 1 870. Návratnost činila letos necelých 27 %, v roce 2018 to bylo téměř 32 %.

Je huť odpovědná k životnímu prostředí?

„Po každém šetření se intenzivně jeho výsledky ve vedení zabýváme. A přestože nelze vyhovět absolutně všem požadavkům, z řady postřehů pak vyvozujeme důsledky a konzultujeme jednotlivé problematické oblasti s vedoucími provozů,“ podotýká generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

Vzorek z celkového počtu zaměstnanců je dostatečný, vypovídající a odráží většinový názor. „I struktura zaměstnanců dle pracovního zařazení odráží realitu, jak ukazuje graf, jsou zastoupeny všechny skupiny zaměstnanců,“ doplňuje.

Na průzkumu s pracovníky personálního oddělení Třineckých železáren spolupracovali odborníci Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Otázky dotazníkového šetření byly zaměřeny na čtyři oblasti firemních hodnot: individuální hodnoty, sociální hodnoty, hodnotu zákaznickou a společenskou. Každou z těchto oblastí se vedení firmy bude dál zabývat.
„Hodnocení společenských hodnot dopadlo velmi dobře. Zaměstnanci chápou podnik jako společensky odpovědný a s dobrým jménem,“ podotýká ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Ivo Žižka.

Spokojenost se mzdou a benefity
Pro většinu respondentů (81 %) představuje mzda dostatečné množství prostředků na pokrytí vlastních potřeb, z tohoto počtu by více než 50 % respondentů uvítalo vyšší mzdu. Negativně se k výši mzdy staví 19 % respondentů. Největší část nespokojených respondentů je ve věku 26 až 35 let.

Ovšem pro zvýšení své mzdy projevilo téměř 80 % zaměstnanců ochotu něco udělat. Například doplnit si vzdělání, usilovněji pracovat či podílet se na zvyšování produktivity vynálezectvím a zlepšovatelstvím. Přibližně 85 % respondentů zažívá alespoň někdy pocit hrdosti a potřebnosti v pracovním kolektivu, nicméně 7 % lidí přemýšlí o odchodu ze zaměstnání.

Vztah zaměstnanec versus zaměstnavatel
Dvě třetiny zaměstnanců (67 %) jsou spokojeny se zaměstnavatelem, 23 % respondentů se domnívá, že TŽ nabízí jen základní jistoty. „Autoři studie nám doporučili více se zaměřit na jiné nastavení odměňování a lépe v tomto ohledu se zaměstnanci komunikovat. Což nyní probíhá na jednotlivých úsecích,“ vysvětluje postoj vedení firmy Ivo Žižka.

Bohužel v otázce zaměřené na atmosféru v podniku vidí v komunikaci problém 22 % respondentů a narušené pracovní vztahy vidí 16 % respondentů. „Trochu mne mrzí, že čtvrtina pracovníků neví, že firma se řídí etickými zásadami chování. Patří to k základním hodnotám,“ posteskl si Ivo Žižka.

Jak vidí zaměstnanci fabriku?
Poslední kategorií hodnot, na které byli respondenti dotazováni, jsou společenské hodnoty. „V rámci této kategorie TŽ dopadly velmi dobře. Zaměstnanci chápou podnik jako společensky odpovědný, vnímají, že se snaží chovat odpovědně k životnímu prostředí a že má dobré jméno,“ uvádí se ve studii. Jméno podniku je vnímáno velmi pozitivně, neboť k tomuto hodnocení se přiklonilo 83 %.

Co lidem nejvíce vadí na železárnách?
Třetina zaměstnanců na otázku, co jim na podniku nejvíce vadí a co by chtěli změnit, neodpověděla ani nenavrhla žádnou změnu. „Dle četnosti odpovědí v nejvíce případech zaměstnancům vadí věci, které spadají do oblasti vztahů na pracovišti, a obavy z budoucího nedostatku kvalifikovaných pracovníků,“ shrnuje Ivo Žižka.

„Velmi mne těší, že se objevily postřehy volající po další modernizaci fabriky, jak v oblasti technologií, tak pracovního prostředí. Je vidět, že lidem na fabrice záleží a chápou nutnost investic,“ chválí generální ředitel Jan Czudek.

Objevily se také žádosti o změnu pracovní doby, na to se vedení firmy v brzké době zaměří. „Připravujeme anketu mezi zaměstnanci, aby se mohli vyjádřit k variantám změny směnnosti,“ potvrzuje personální ředitel.

Z výsledků šetření vyplývá, že řadě zaměstnanců záleží na budoucím vývoji hutě a chtějí svými názory a připomínkami k tomuto rozvoji přispět. A to považuje vedení firmy za velmi pozitivní.

Další zprávy z regionu