Vysoká pec najela po rekonstrukci do plného provozu

Zafoukáním vysoké pece číslo 6 (VP6) začala v neděli v 9 hodin ráno nová etapa výroby surového železa v Třineckých železárnách. Po 60 dnech skončila rekonstrukce a oprava jedné ze dvou primárních technologií hutě.

Kliknutím myši Jána Modera a Jana Czudka začal provoz vysoké pece číslo 6 po její dvouměsíční odstávce.

Šlo o největší investici letošního roku. Celkové náklady rekonstrukce a opravy se vyšplhaly na 650 milionů korun. Poslední generální oprava na VP6 proběhla v roce 1999, tedy před 22 lety. Pec od té doby vyrobila přes 22 milionů tun surového železa.

Hlavním cílem rekonstrukce byla instalace nových prvků a technologického zařízení, které odpovídající současným trendům, což přinese zefektivnění výroby surového železa a snížení ekologické zátěže. Klíčová byla renovace nístěje (spodní části pece) novými uhlíkovými bloky a vyzdění novým žáruvzdorným materiálem. Souběžně dnes s obnovením výroby v peci najel do provozu ohřívač větru typu Kalugin. Je třetí a poslední v řadě na VP6.

„Díky soustavě moderních ohřívačů větru spolu s instalací nových sestav předehřevu vzduchu dojde ke snížení spotřeby topného vysokopecního plynu při vytápění ohřívačů a ke snížení samotné produkce vysokopecního plynu. Tím dosáhneme snížení emisí CO2. V kontextu naší snahy o nízkouhlíkovou budoucnost to byl jeden ze zásadních kroků rekonstrukce,“ doplňuje investiční ředitel Radek Olszar.

Ročně VP6 vyrobí více než jeden milion tun surového železa, které směřuje ke zkujnění na ocelárny a pak na válcovny Třineckých železáren, kde vznikají už konkrétní výrobky či polotovary. Denní kapacita je průměrně 3000 tun.

Zajímavosti rekonstrukce
Zásadním okamžikem zahájení opravy bylo takzvané sfoukání pece, kdy se do ní přestaly zavážet suroviny a postupným snižováním foukání vzduchu vsázka postupně klesla až na dno pece. 18. srpna hutníci zbytkové surové železo se struskou v objemu zhruba 330 tun vypustili a pec začala chladnout.

Uhlíkové bloky, které tvoří dno pece, váží asi 1000 tun. Chladnice pro odpichový otvor dorazila až z daleké Jihoafrické republiky. Jde o měděný odlitek, který umí vyrobit jen několik sléváren barevných kovů na světě. Speciální je v tom, že čistota měděného odlitku je 99,8 % mědi.

Pec je v provozu od roku 1952, generální opravy proběhly v letech 1963, 1973, 1985 a 1999. Pracuje zde 48 kmenových zaměstnanců (další desítky se starají o obě pece v oblasti údržby, elektroúdržby, řídicích systémů, pásové dopravy včetně zedníků a techniků).

Další zprávy z regionu