Vyzvali vládu k činům

Ve velmi složité až kritické situaci je ocelářský průmysl v Evropské unii. Klimatická a energetická politika EU, která je stále více ideologická a odtržená od ekonomické reality, je v současnosti největší hrozbou pro rozvoj našich zemí.

Mezinárodní setkání proběhlo na půdě třineckých odborů. Foto: pmj

Shodli se na tom účastníci mezinárodního setkání zástupců zaměstnanců, odborových organizací z firem hutního a ocelářského průmyslu působících na území České republiky, Polska a Slovenska. Uskutečnilo se minulý týden v Dolní Lomné.

„Jednání se zúčastnili představitelé a zástupci odborových organizací, předseda Krajové sekce hutnictví NSZZ Solidarność Andrzej Karol, předseda OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraj Varga, předseda OS KOVO Roman Ďurčo, působící v rámci nejvýznamnějších firem ocelářského průmyslu, kteří zastupují více než 50 tisíc zaměstnanců,“ shrnul předseda ZO OS KOVO TŽ Marcel Pielesz.

Účastníci jednání se shodli, že je bezpodmínečně nutné krizi evropského hutního průmyslu a ocelářství společně čelit všemi dostupnými prostředky. Přijali zároveň jednomyslně společnou deklaraci, kterou hodlají přednést zástupcům jednotlivých vlád a představitelům EU v Bruselu.

Jejími hlavními požadavky jsou co nejrychlejší zastropování cen energií. „U zastropovaných cen plynu a silové elektrické energie odbory požadují snížit cenový strop na úroveň doporučenou Evropskou komisí na straně výrobce, nikoliv distribuce,“ upřesňuje Marcel Pielesz.

Dále odboráři požadují revizi obchodování s emisními povolenkami a zavedení ochrany hranic, takzvané CBAM, které jsou zásadními aspekty Fit for 55 a do značné míry rozhodnou o budoucnosti ocelářského průmyslu v EU. „Požadujeme také zahájení evropské debaty o pozastavení či změně systému obchodování s emisními povolenkami, jejichž rekordní cena dál navyšuje náklady již tak těžce zkoušených průmyslových podniků,“ doplnil předseda železárenských odborů v Třinci.

K dalším požadavkům patří také ochranné opatření na dovoz ze třetích zemí rozšířené o vývoz šrotu z EU, zavedení motivačního prvku pro velké spotřebitele k úsporám zemního plynu tak, že bude formou aukcí nabízet finanční kompenzaci za dobrovolné snížení spotřeby. Zintenzivnění podpory technologické a klimatické transformace evropského průmyslu včetně přechodu na alternativní paliva. A také schválení programu pomoci firmám podle dočasného rámce státní podpory EU.

„Vyzýváme také naše vlády, aby zastavily rozklad veřejných financí a zajistily dostatečné rozpočtové příjmy pro pomoc podnikům i občanům zvýšením solidarity v daňovém systému. Vládu dále žádáme, aby za účasti sociálních partnerů připravila a co nejrychleji uvedla do života národní protikrizový plán,“ uzavírá Marcel Pielesz.

Další zprávy z regionu