Začal koloběh středních oprav

Hned v prvních dnech nového roku se na středisku Drobného kolejiva Válcovny předvalků a hrubých profilů pustili do střední opravy (SO).

Miroslav Kobielusz ukazuje opravenou ojniční hlavu berana. Foto: mc

„Naše středisko není natolik velké, abychom museli poptávat velký počet externích firem. Na opravách pracovalo 14 pracovníků údržby, dva technici a 15 externistů. Každoročně nám pomáhají také pracovníci našeho střediska. Většina se účastní oprav, menší skupina provádí čistící a obslužné práce,“ přibližuje náčelník oprav Miroslav Kobielusz.

Pod jeho vedením pracovníci opravili frézovací linky č. 1 a č. 2 sloužící k frézování otvorů pro svěrkové šrouby, lis LE 400 pro děrování svěrek a lis LKS 2500 pro stříhání a děrování žebrových podkladnic. Kro-mě toho opravili tři 8tunové jeřáby, na kterých repasovali převodovky, vymezili vůle a provedli celkovou revizi.

I když se na středisku Drobného kolejiva intenzivně věnují automatizaci, některé stroje jsou v provozu několik desítek let. „U opravy těchto strojů jsou pro nás velmi nápomocní naši dříve narození kolegové, kteří mají skvělý přehled o jejich chodu. Během těchto oprav jsem se znovu přesvědčil o tom, že některé díly na letitých strojích mají stále dobrou životnost a byly opravdu poctivě vyrobeny. Pro příklad uvedu lis ze 70. let, na kterém se pracuje dodnes,“ rozvádí Miroslav Kobielusz.

Již po završení prací se rozjely přípravy k nadcházející SO, která proběhne v lednu 2022. „Do června musíme připravit soupis prací tak, abychom mohli začít objednávat nezbytné náhradní díly. Celý proces je časově velmi náročný. Na jejich výrobu je třeba někdy čekat i několik měsíců. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zúčastnili SO a také za dodržování BOZ,“ uzavírá Miroslav Kobielusz.

Další zprávy z regionu