Žáci dokázali, že jsou machři

Technické dovednosti a řemeslný um prověřuje už druhý rok u žáků devátých tříd základních škol Třinecka a Jablunkovska soutěž Univerzální machr. V letošním roce se jí zúčastnilo sedmnáct týmů, které se popraly se zadáním v oblasti obrábění, technické tvorby a řemeslných činností.

Kategorii Technici ovládli žáci Základní školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím z Bystřice.

Soutěž vyhlásily statutární město Třinec a Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě spolu s představiteli místních firem. „Chceme, aby se mladí lidé po vystudování a získání zkušeností vraceli zpět do našeho města, aby se zde usadili a nalezli perspektivní a zajímavou práci. Naše město je průmyslové a uplatní se u nás nejvíce technické dovednosti, a proto je třeba k nim děti vést a vytvářet jim podmínky od útlého věku. Soutěž Univerzální machr je jedním z kroků,“ uvedla primátorka Třince Věra Palkovská.

Pořadatelé žákům uložili úkoly ve třech řemeslných oborech, a ti se jich zhostili se ctí. „Velmi mě těší, že si díky této soutěži žáci osvojují znalosti a dovednosti v technických profesích. V našem regionu jsou pro trh práce velmi potřebné,“ řekla ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Třinci Olga Sikorová.

Řemeslníci
Město Třinec spolu s firmou Hamrozi vyzkoušely děti v ručním řezání plastového vodovodního a kanalizačního potrubí, zatloukání hřebíků do dřevěných špalíků, zapojení elektroinstalace, kompletaci dvojitého dřezového sifonu a instalaci plastového potrubí pro podlahové vytápění na systémovou desku. Vítězství nakonec získali žáci Jubilejní Masarykovy školy Třinec, kterým se podařilo soutěžní úkoly splnit v nejlepším čase i kvalitě.

Obráběči
Úřad práce spolu s firmou Strojírny a stavby vybrali nejlepší tým obráběčů Církevní základní školy Třinec. Za pomoci soustruhu pro začátečníky vyrobili ze dřeva plně funkční kufřík na nářadí, včetně několika kusů nářadí jako kladívko, šroubovák a plochý klíč. Přidali také dřevěné hřebíky, šroub a matku. Hodnotitele zaujala jak kvalita výrobku, tak i způsob provedení, zvláště pak mechanismus otvírání. Vše bylo korunováno estetickou vnější výzdobou kufříku. V této kategorii se neztratila ani děvčata. Jeden z povedených výtvorů v soutěži obráběči vyrobil tým složený výhradně z dívek.

Technici
Třinecké železárny zadaly nelehký úkol, a to vytvořit 3D funkční model některého ze stávajících výrobních zařízení v huti a zároveň natočit krátké video s postupem a vysvětlením, k čemu výrobní agregát slouží. To se nejlépe podařilo týmu žáků Základní školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím z Bystřice. Jejich vysoká pec ze stavebnice automaticky láduje rudu, koks a vápenec do vagónu, následně vysype do vysoké pece, z níž nakonec vypouští surové železo i strusku do předem připravených kontejnerů.

Jejich vize automatizovaného provozu vysoké pece uchvátila ředitele Jana Czudka, který ocenil jak správné pochopení výroby surového železa, tak výsledné zpracování modelu vysoké pece i profesionálně vytvořené video. „Nicméně ocenění si zaslouží všichni zúčastnění žáci za invenci, s níž k soutěži přistoupili. Je vidět, že nám na školách roste nová generace techniků, a to mne velmi těší,“ uzavírá Jan Czudek.

Od pořadatelů jednotlivých soutěží získávají žáci hodnotné ceny i finanční dary pro své základní školy.

Další zprávy z regionu