Žákům se líbila škola i čistý provoz

Žáci osmých a devátých tříd většinou v doprovodu svých rodičů navštívili Třinecké železárny. V rámci dne otevřených dveří zavítali do železárenské střední školy a pak i přímo do hutě. Na mnohých bylo znát, že je překvapila velikost továrny i pracovní možnosti, které nabízí.

Po prohlídce SOŠ TŽ účastníci zavítali do železáren. Foto: mr

Vše začalo ráno v 8 hodin. Účastníci exkurze si nejprve vyslechli informace o Střední odborné škole Třineckých železáren. Dozvěděli se, jaké obory zde mohou studovat, jaký je princip finančního stipendia i odměn za praxi.

„Překvapilo mě, že absolventi mají hned jistotu místa přímo ve firmě Třinecké železárny a že se nemusí hlásit přes agenturu. To je podle mě obrovská výhoda,“ konstatoval jeden z přítomných tatínků.

Zvědavé žáky pak provedl ředitel školy Aleš Adamus a vedoucí odborného výcviku Zdeněk Marek po škole. Ukázali jim odborné učebny, dílny i počítačové učebny. Představili jim i nedávno otevřené instalatérské centrum.

I zde byli mnozí překvapeni, jak je zařízení školy moderní a žáci zde mají skvělé podmínky pro výuku. „Umím si představit, že bych tu chodil, proč ne? Uvažuju o oboru elektrikář, ten by mě zajímal asi nejvíce,“ pokrčil rameny patnáctiletý návštěvník.

Po prohlídce školy naložil všechny autobus a odvezl je do hutě. Tam na už lehce hladové a žíznivé návštěvníky čekalo občerstvení a krátký výklad o škole a hlavně o Třineckých železárnách. Přivítat je přišel ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren firmy Ivo Žižka.

„Navštívíte naši moderní výrobní halu. Uvidíte novou loupací linku a já vám garantuji, že pokud byste nevěděli, že jste ve werku, na tomto provoze byste to určitě nepoznali,“ usmál se ředitel.

Dospělí i jejich děti až po příjezdu do nové haly pochopili, o čem to Ivo Žižka hovořil. Se zájmem si prohlíželi, jak se ze surových ocelových tyčí stává zářivý a bezchybný finální výrobek. Dozvěděli se, co vše se v železárnách dělá a jaký je výrobní proces. Zjistili, že v huti je možno získat dobrou a čistou práci, což mnozí netušili.

„Myslel jsem si, že železárny jsou jen velká pec, že je tady spousta prachu a špíny. Že tady lidé pracují hlavně manuálně a že je ta práce hodně těžká. Teď jsme zjistili, že to není až taková pravda,“ žasl například patnáctiletý žák, který na exkurzi dorazil až z Frýdku-Místku.

Jeho slova potvrdil i průvodce, který návštěvníky po halách doprovázel. „Je fakt, že mnoho lidí má dost zkreslené představy, jak práce v železárnách vypadá. Máme zde totiž i čisté a moderní provozy. Nabízíme lidem stabilní práci a podmínky, které třeba menší firmy poskytnout nemůžou,“ poukázal.

Přesto si účastníci exkurze trochu posteskli, že neviděli provoz vysokých pecí a oceláren, které jsou pro laického pozorovatele na pohled atraktivnější.

Další zprávy z regionu